Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 4/2006, s. 78-81
*Monika Dudzisz-Śledź2, Andrzej Śledź1, Piotr Jażdżewski
Nienasycone kwasy tłuszczowe a zdrowie człowieka
Unsaturated fatty acids and human health
1Pharm-Olam International Sp. z o.o., Warszawa
2ZF Altana Pharma Sp. z o.o., Dział Naukowy, Warszawa
Summary
Polyunsaturated fatty acids are very important for human health. Polyunsaturated fatty acids are divided into the omega-6, the omega-3 and the omega-9 families. They are nutritionally essential for a healthy body. They are necessary for growth and development and for maintaining health. Some foods, including most vegetable oils and oily fish, contain relatively more unsaturated fats than others. The impact of such compounds on circulatory and nervous systems has been known well from many years.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Grimsgaard S., et al.: Highly purified eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid in humans have similar triacylglycerol-lowering effects but divergent effects on serum fatty acids. Am. J. Clin. Nutr., 1997; 66(3): 649-659. 2. Bonaa K.H., et al.: Effect of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids on blood pressure in hypertension. A population-based intervention trial from the Tromso study. N. Engl. J. Med., 1990; 322(12): 795-801. 3. Hu F.B., et al. Fish and omega-3 Fatty Acid intake and risk of coronary heart disease in women. JAMA 2002; 287(14): 1815-1821. 4. Harper C.R., Jacobson T.A.: Usefulness of omega-3 fatty acids and the prevention of coronary heart disease. Am. J. Cardiol., 2005 Dec 1; 96(11): 1521-9. Epub 2005 Oct. 21. 5. Mills S.C., et al.: The potential interactions between polyunsaturated fatty acids and colonic inflammatory processes. Clin. Exp. Immunol., 2005 Nov; 142(2): 216-28. 6. Noseda G.: Fats and oils (including omega3, omega6), Ther Umsch. 2005 Sep; 62(9): 625-8. 7. Shahbakhti H., et al.: Influence of eicosapentaenoic acid, an omega-3 fatty acid, on ultraviolet-B generation of prostaglandin-E2 and proinflammatory cytokines interleukin-1 beta, tumor necrosis factor-alpha, interleukin-6 and interleukin-8 in human skin in vivo. Photochem Photobiol. 2004 Sep-Oct; 80(2): 231-5. 8. Roche H.M., Gibney M.J.: Postprandial triacylglycerolaemia: the effect of low-fat dietary treatment with and without fish oil supplementation. Eur. J. Clin. Nutr., 1996; 50(9): 617-624. 9. Simopoulos A.P., Cleland L.G. (eds): „omega-6/omega-3 Essential Fatty Acid Ratio: The Scientific Evidence.” World Rev Nutr. Diet. Basel, Karger, 2003, Vol 92.
otrzymano: 2006-11-09
zaakceptowano do druku: 2006-12-15

Adres do korespondencji:
*Monika Dudzisz-Śledź
ZF Altana Pharma Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146a, 02-305 Warszawa
tel. (0-22) 608-13-18
mdudzisz@yahoo.com

Medycyna Rodzinna 4/2006
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna