Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2014, s. 85-89
Natalia Słabiak-Błaż, Teresa Nieszporek, *Andrzej Więcek
Zwężenie tętnicy nerki przeszczepionej jako przyczyna nadciśnienia tętniczego po przeszczepieniu nerki
Renal artery stenosis of the transplanted kidney as a cause of posttransplant arterial hypertension
Department of Nephrology, Endocrinology and Metabolic Diseases, Medical University of Silesia, Katowice
Head of Departement: prof. Andrzej Więcek, MD, PhD
Streszczenie
Nadciśnienie tętnicze występuje u większości pacjentów po przeszczepieniu nerki. Etiologia nadciśnienia tętniczego w tej grupie pacjentów jest zwykle złożona, a w różnicowaniu jego przyczyn zawsze należy uwzględnić zwężenie tętnicy zaopatrującej graft (ang. Transplanted Renal Artery Stenosis – TRAS). Objawy kliniczne nasuwające podejrzenie TRAS to nagłe pogorszenie kontroli ciśnienia tętniczego krwi, nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie, zwłaszcza z towarzyszącym upośledzeniem czynności przeszczepionej nerki, szybkie pogorszenie funkcji wydalniczej nerki po rozpoczęciu leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny lub blokerami receptora angiotensyny, szmer w okolicy przeszczepionego narządu oraz współistniejące zmiany miażdżycowe w innych obszarach naczyniowych. TRAS może przebiegać również bez objawów klinicznych. TRAS niemal trzykrotnie zwiększa ryzyko utraty nerki przeszczepionej, włącznie ze śmiercią pacjenta. Ultrasonografia metodą Dopplera jest podstawowym, nieinwazyjnym badaniem przesiewowym w przypadku podejrzenia TRAS. Przezskórna angioplastyka balonowa (ang. Percutaneous transluminal renal angioplasty – PTRA) połączona z implantacją stentu w miejscu zwężenia naczynia jest skuteczną w 65-100% metodą leczenia. Uwzględnienie TRAS jako przyczyny nadciśnienia tętniczego u każdego chorego po transplantacji nerki umożliwia wczesne rozpoznanie a następnie skuteczne leczenie, co istotnie wpływa na funkcję i przeżycie graftu oraz przeżycie pacjenta.
Summary
Hypertension after kidney transplantation is a very common disease and its etiology is usually complex. One of the causes of hypertension after kidney transplantation is transplanted renal artery stenosis (TRAS). The clinical features of TRAS include new-onset and refractory hypertension, allograft dysfunction especially after treatment with ACE inhibitor or AT1blockers, presence of bruit over the graft or arteriosclerosis in other arteries. It should be stressed that TRAS may be also completely asymptomatic. TRAS increases the risk of graft loss, including the patient’s death, almost three-fold. Colour Doppler Ultrasonography is the most common, non-invasive, screening method used for the detection of TRAS. Percutaneous transluminal renal angioplasty (PTRA) with stenting is the treatment of choice and restores kidney perfusion in 65-100% of cases. TRAS should be taken into consideration in every case of hypertension in patients after organ transplantation. Early detection and treatment improve function and survival of transplanted kidney and survival of patients.INTRODUCTION
Arterial hypertension (HTN) is common after organ transplantation, affecting from 50 to 85% of kidney transplant recipients (1, 2). As one of the most important non-immunological risk factors of transplant failure, HTN contributes significantly to the development of graft loss in these patients. Moreover, HTN significantly increases the risk of serious cardiovascular events, which are the most common cause of death in kidney transplant recipients (3). A retrospective study conducted in over 1600 patients demonstrated that the risk of graft loss or death increases by 5% for every 10 mmHg increment in blood pressure (4). Generally, HTN etiology in kidney recipients is complex and includes graft-dependent factors, recipient-dependent factors and the hypertensive effect of some immunosuppressant drugs. The key factors associated with HTN pathogenesis in kidney transplant recipients are shown in table 1.
t1
Table 1. Causes of hypertension in kidney transplant recipients.
I. Transplant-related hypertension
– hypertension transferred with the transplanted organ from a hypertensive donor
– too small size of the transplanted kidney
– chronic kidney disease of the transplanted organ
– impaired function of the transplant kidney
– transplant renal artery stenosis (TRAS)
– hydronephrosis due to urethral obstruction in the transplanted kidney
– arteriovenous fistula following a graft biopsy
II. Recipient-related hypertension
– hypertension induced by the recipient’s own kidneys – elevated renin secretion, sympathetic nervous system hyperactivation
– polycythemia – uncontrolled erythropoietin production
– obesity, metabolic syndrome
– obstructive sleep apnea syndrome
– concomitant endocrine hypertension-inducing disorders (Conn’s syndrome, pheochromocytoma)
– presence of angiotensin II type 1 (AT1) receptor-activating antibodies
III. Immunosuppression-related hypertension
– glucocorticosteroids
– cyclosporine A
– tacrolimus
Case report
A 23-year-old male after kidney transplantation (4 years previously) demonstrated impaired kidney graft excretory function during a routine follow-up visit at the Transplantation Outpatient Clinic (increased serum creatinine levels from 280 to 445 μmol/L; eGFRMDRD = 13 ml/min/1.73 m2) and high blood pressure values (240/120 mmHg). The patient was urgently admitted to the Department of Nephrology, Endocrinology and Metabolic Diseases, Silesian Medical University in Katowice. On admission, he denied dysuria and fever and reported no decrease in urine volume, no peripheral edema, or pain. Past medical history showed earlier incident of impaired renal excretory function and elevated hypertension after 14 months of kidney transplantation. Doppler ultrasonography and computed tomography angiography (CTA) of the kidney graft allow to make a final diagnosis of transplanted of transplant renal artery stenosis (TRAS) (by approximately 50%) in the vicinity of the anastomosis. Following percutaneous transluminal renal angioplasty (PTRA) of the transplanted kidney with metal stent placement, both the blood pressure and serum creatinine levels returned to the levels observed prior to the described TRAS. During the patient’s present stay on the ward (July 2012), due to ineffective control of hypertension with oral antihypertensive drugs (captopril, nitrendipine, doxazosin, metoprolol, furosemide), parenteral urapidil followed by a continuous nitroglycerine were administered; however, complete blood pressure control was not achieved. The Doppler ultrasound examination showed reduced vascularization of the segmental arteries of the kidney graft; the renal artery anastomosis or the segment distal to the anastomosis were not visualized. Due to a suspected restenosis of the stent placed in the graft artery in 2009, the patient was qualified for a double procedure of angiography and angioplasty. Angiography revealed a critical intrastent stenosis of the graft renal artery at the site of its anastomosis with the left external iliac artery, while the distal segment of the graft renal artery was normal (fig. 1). At the same time, a successful 5 x 20 mm balloon angioplasty of the stenosed segment was performed. No complications were observed following the procedure, and the blood pressure did not exceed 150/95 mmHg. After the procedure, dual antiplatelet therapy (acetylsalicylic acid and clopidogrel) and the antihypertensive treatments with metoprolol (at a dose 2 x 50 mg p.o.) and furosemide (at a dose 2 x 40 mg p.o.) were administered to achieve effective blood pressure control. Seven days after the balloon angioplasty, serum creatinine levels decreased from 445 μmol/L measured on admission to the Nephrology ward, to 329 μmol/L. During follow-up visits at the Transplantation Outpatient clinic 1 and 5 months after the procedure, blood pressure did not exceed 140/90 mmHg and the kidney graft excretory function returned to the level observed during the 12 months preceding the described TRAS episode (maximum creatinine level 287 μmol/L).
Fig. 1. Arteriography of the transplant renal artery (the arrow marks the site of stenosis).
Epidemiology, pathophysiology, clinical presentation

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Zhang R, Leslie B, Boudreaux JP et al.: Hypertension after kidney transplantation, impact, pathogenesis and therapy. Am J Med Sci 2003; 325: 202-208.
2. Campistol JM, Romero R, Paul J, Gutiorrez-Dalmau A: Epidemiology of arterial hypertension in renal transplant patients: changes over the last decade. Nephrol Dial Transplant 2004 Jun; 19 (suppl. 3): ii62-66.
3. Ojo AO: Cardiovascular complications after renal transplantation and their prevention. Transplantation 2006; 82: 603-609.
4. Kasiske BL, Anjum S, Shah R et al.: Hypertension after Sidney transplantation. Am J Kidney Dis 2004; 43: 1071-1081.
5. Fervenza FC, Lafayette RA, Alfrey EJ, Petersen J: Renal artery stenosis in kidney transplants. Am J Kidney Dis 1998; 31: 142-148.
6. Hurst FP, Abbott KC, Neff RT et al.: Incidence, predictors and outcomes of transplant renal artery stenosis after kidney transplantation: analysis of USRDS. Am J Nephrol 2009; 30: 459-467.
7. Seratnahaei A, Shah A, Bodiwala K, Mukherjee D: Management of transplant renal artery stenosis. Angiology 2011; 62: 219-224.
8. Voiculescu A, Schmitz M, Hollenbeck M et al.: Management of arterial stenosis affecting kidney graft perfusion: a single-centre study in 53 patients. Am J Transplant 2005; 5: 1731-1738.
9. Munoz Mendoza J, Melcher ML, Daniel B, Tan JC: Multiple renal arteries and non-contrast magnetic resonance angiography in transplant renal artery stenosis. Clin Kidney J 2012; 5: 272-275.
10. Piecha G, Wiecek A, Januszewicz A: Epidemiology and optimal management in patients with renal artery stenosis. J Nephrol 2012; 25: 872-878.
11. Bruno S, Remuzzi G, Ruggenenti P: Transplant Renal Artery Stenosis. J Am Soc Nephrol 2004; 15: 134-141.
12. Audard V, Matignon M, Hemery F et al.: Risk factors and long-term outcome of transplant renal artery stenosis in adult recipients after treatment by percutaneous transluminal angioplasty. Am J Transplant 2006; 6: 95-99.
13. Humar A, Uknis M, Papalois V et al.: Is there an association between cytomegalovirus and renal artery stenosis in kidney transplant recipients? Transplantation 2000; 69: S386.
14. Spinosa DJ, Matsumoto AH, Angle JF et al.: Gadolinium-based contrast and carbon dioxide angiography to evaluate renal transplants for vascular causes of renal insufficiency and accelerated hypertension. J Vasc Interv Radiol 1998; 9: 909-916.
15. Leonardou P, Gioldasi S, Pappas P: Transluminal angioplasty of transplanted renal artery stenosis: a review of the literature for its safety and efficacy. J Transplant 2011; 2011: 693820; doi: 10.1155/2011/693820.
16. Ghazanfar A, Tavakoli A, Augustine T et al.: Management of transplant renal artery stenosis and its impact on long-term allograft survival: a single-centre experience. Nephrol Dial Transplant 2011; 26: 336-343.
17. Geddes CC, McManus SK, Koteeswaran S, Baxter GM: Long-term outcome of transplant renal artery stenosis managed conservatively or by radiological intervention. Clin Transplant 2008; 22: 572-578.
18. De Morias RH, Muglia VF, Mamere AE: Duplex Doppler sonography of transplant renal artery stenosis. J Clin Ultrasound 2003; 31: 135-141.
otrzymano: 2013-11-20
zaakceptowano do druku: 2014-01-08

Adres do korespondencji:
*Andrzej Więcek
Department of Nephrology, Endocrinology and Metabolic Diseases Medical University of Silesia
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. +48 (32) 255-26-95
awiecek@spskm.katowice.pl

Postępy Nauk Medycznych 2/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych