Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 1/2014, s. 31-33
Konrad Wroński1, 2, Andrzej Lachowski2, Leszek Frąckowiak1, 3
Jednoczasowa operacja przedniego wycięcia odbytnicy, nefrektomii lewostronnej i wycięcia torbieli jajnika prawego – opis przypadku
Synchronous anterior resection rectal cancer, radical left nefrectomy and right cyst ovary – an unusual case report
1Department of Oncology, Faculty of Medicine, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2Department of Surgical Oncology, Hospital Ministry of Internal Affairs with Warmia and Mazury Oncology Centre in Olsztyn
3Department of Gynecology and Gynecologic Oncology, Hospital Ministry of Internal Affairs with Warmia and Mazury Oncology Centre in Olsztyn
Streszczenie
Liczba przypadkowo rozpoznanych niezależnych synchronicznych nowotworów podczas badań obrazowych lub podczas badania klinicznego będzie się stopniowo zwiększać. Jest to trudna sytuacja medyczna, ponieważ nie ma standardów chirurgicznych, w jaki sposób leczyć takich pacjentów. Zachorowalność i umieralność na raka jelita grubego stopniowo wzrasta w Polsce. Podobna sytuacja występuje w przypadku raka nerki, gdzie w ciągu ostatnich dwóch dekad zaobserwowano gwałtowny wzrost nowych przypadków tego raka. W niniejszym artykule autorzy przedstawili przypadek kobiety, która została przyjęta do szpitala z powodu synchronicznego raka odbytnicy, raka nerki i torbieli prawego jajnika. U chorej wykonano jednoczasowe chirurgiczne leczenie raka odbytnicy, raka nerki i torbieli jajnika, a w siódmej dobie po operacji chora została wypisana do domu.Introduction
A number of synchronous independent neoplasm incidentally diagnosed on imaging or during clinical examination will be gradually increase. This is difficult medical situation, because there are no surgical management how to treat such patients. Incidence and mortality rates of colorectal cancer have been rapidly increasing in Poland. Similar situation occurs with renal cancer, where in the last two decades have been observed a rapid increase new cases of this cancer. Optimal treatment patients with two or three independent neoplasms is still a matter of debate for several reasons (1-4). First reason: how to treat such patients, and second reason: where such patients should be treated (2, 3, 5-7). The number of patients with two or three independent neoplasms will increase and their optimal treatment is a growing economic problem for health care (7).
Case report
A 78-year-old woman, Caucasian race, was admitted to the Department of Surgical Oncology because of diagnosed rectal cancer, left renal tumor and right ovary cyst. The patient suffer from hypertension which was effective treatment and under control. The patient within a month lost about 5 kg. She had no history of alcohol consumption and she was no smoker.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Halak M, Hazzan D, Kovacs Z, Shiloni E: Synchronous colorectal and renal carcinoma: a noteworthy clinical entity. Report of five cases. Dis Colon Rectum 2000; 43(9): 1314-1315. 2. Capra F, Scintu F, Zorcolo L et al.: Synchronous colorectal and renal carcinomas. Is it a definite clinical entity? Chir Ital 2003; 55(6): 903-906. 3. Kim SH, Park JY, Joh YG, Kim HH: Simultaneous laparoscopic radical nephrectomy and laparoscopic sigmoidectomy for synchronous renal cell carcinoma and colonic adenocarcinoma. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2004; 14(3): 179-181. 4. Cullinane CA, Jarrahy R, Wilson TG, Ellenhorn JD: Asymptomatic renal neoplasms in the rectal cancer patient. Am Surg 2001; 67(12): 1162-1164. 5. Napolitano C, Santoro GA, Valvano L et al.: Simultaneous totally laparoscopic radical nephrectomy and laparoscopic left hemicolectomy for synchronous renal and sigmoid colon carcinoma: report of a case. Int J Colorectal Dis 2006; 21(1): 92-93. 6. Ng SSM, Yiu RYC, Li JCM et al.: Endolaparoscopic left hemicolectomy and synchronous laparoscopic radical nephrectomy for obstructive carcinoma of the descending colon and renal cell carcinoma. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2006; 16(3): 297-300. 7. Nishiyama N, Yamamoto S, Matsuoka N et al.: Simultaneous laparoscopic descending colectomy and nephroureterectomy for descending colon carcinoma and left uretral carcinoma: report of a case. Surg Today 2009; 39(8): 728-732. 8. Eskicorapci SY, Teber D, Schulze M et al.: Laparoscopic radical nephrectomy: the new golden standard surgical treatment for localized renal cell carcinoma. ScientificWorld Journal 2007; 7: 825-836.
otrzymano: 2014-01-07
zaakceptowano do druku: 2014-03-03

Adres do korespondencji:
Konrad Wroński
General Surgery Consultant Department of Surgical Oncology Faculty of Medicine University of Warmia and Mazury
al. Wojska Polskiego 37,
10-228 Olsztyn
tel. +48 (89) 539-85-42
konradwronski@wp.pl

Medycyna Rodzinna 1/2014
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna