Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 1/2014

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Analiza aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym z Darłowa. Część I. Zwykła i dodatkowa aktywność fizyczna oraz ulubione formy spędzania czasu wolnego
Analysis of physical activity in preschool children from Darłowo. Part 1. Ordinary and additional physical activity and favourite ways of spending leisure time
Sylwia Merkiel, Wojciech Chalcarz, Monika Roszak – s. 3-11
Analiza aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym z Darłowa. Część II. Umiejętności ruchowe, sprzęt sportowo-rekreacyjny oraz postawy rodziców wobec aktywności fizycznej
Analysis of physical activity in preschool children from Darłowo. Part 2. Motor skills, sports equipment and parents’ attitude towards physical activity
Sylwia Merkiel, Wojciech Chalcarz, Monika Roszak – s. 12-18
Ocena wiedzy na temat świerzbu wśród osób związanych ze służbą zdrowia
Assessment of knowledge about scabies among people affiliated with health service
Kornelia Omielan, Ilona Babiżewska, Aneta Szczerkowska-Dobosz, Roman Nowicki – s. 19-22
Prace poglądowe
Review papers
Pociążowe zaburzenia metabolizmu glukozy
Postpartum alterations blood glucose homeostasis
Ewa Otto-Buczkowska – s. 23-26
Udział pielęgniarki rodzinnej w opiece nad pacjentem geriatrycznym
The share of family nurses in the care of geriatric patients
Agnieszka Pluta, Halina Basińska-Drozd, Kamila Faleńczyk, Maria Budnik-Szymoniuk – s. 27-30
Opis przypadku
Case report
Jednoczasowa operacja przedniego wycięcia odbytnicy, nefrektomii lewostronnej i wycięcia torbieli jajnika prawego – opis przypadku
Synchronous anterior resection rectal cancer, radical left nefrectomy and right cyst ovary – an unusual case report
Konrad Wroński, Andrzej Lachowski, Leszek Frąckowiak, – s. 31-33