Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2014, s. 20-23
*Agnieszka Mielczarek, Monika Skoczylas, Elżbieta Jodkowska
Ocena szczelności brzeżnej wypełnień z materiału Sonic Fill™ kondensowanych techniką ultradźwiękową – doniesienia wstępne
The assessment of the marginal leakage of Sonic Fill™ composite condensed by ultrasound technique – preliminary report
Zakład Stomatologii Zachowawczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska
Summary
Introduction: The integration degree of composite filling with dental tissues is one of the factors inhibiting the development of secondary caries and determining the durability of dental fillings.
Aim: The purpose of this in vitro study was estimation of the degree of marginal leakage of bulk fill composite material SonicFill™.
Material and methods: 40 extracted human permanent molars were used in the study. Artificial, calibrated cavities on occlusal surface (class I acc. black classification) were prepared. After etching and adhesive system application cavities were filled with SonicFill™ material, condensed by ultrasound technique. The marginal leakage was evaluated by dye penetration estimation and SEM images registration. and marginal gap quantitative analysis.
Results: In most of the analyzed samples (93%) the dye penetration was not observed. The images recorded by SEM confirmed a high level of integration of SonicFill™ material with dental tissues. The mean size of marginal gaps between dental tissue and composite not exceeded 1μm.
Conclusion: Results of preliminary study showed that SonicFill™ system, due to the unique technology of application and a high level of marginal adhesion is worth promoting as an alternative, method of extensive cavities restorations in the posterior teeth. There is a need to continue comparative studies, taking into account the assessment of the quality of the SonicFill™ restorations in conditions similar to those in the oral cavity.Wstęp
Rekonstrukcja twardych tkanek zębów uszkodzonych w przebiegu próchnicy i wymiana istniejących wypełnień stanowią 50%-70% wszystkich procedur wykonywanych w praktyce stomatologicznej (1). W dobie stomatologii estetycznej najbardziej popularnymi materiałami odtwórczymi są materiały złożone. Aplikacja materiałów złożonych wymaga stosowania pośrednich systemów wiążących, które umożliwiają ich adhezję do tkanek zęba. Najbardziej pożądaną cechą połączenia wypełnienia z tkankami zęba jest trwałość jego integracji ze zrębem szkliwa i zębiny. Jako główne kryterium oceny materiału do wypełnień większość autorów uznaje właściwą charakterystykę wytrzymałościową, odpowiednią retencję i szczelność brzeżną.
Szczelina brzeżna obserwowana jest w strefie połączenia wypełnienia z tkankami zęba i powstaje wskutek skurczu polimeryzacyjnego. Jej istnienie może prowadzić do mikroprzecieku bakteryjnego. Zjawisko to polega na penetracji mikroorganizmów w głąb szczeliny i sprzyja powstaniu próchnicy wtórnej (2-4). Intensywny rozwój nowoczesnych technologii umożliwiający dynamiczny postęp w dziedzinie materiałoznawstwa skupia się na opracowaniu systemów i procedur zmniejszających ryzyko powstania mikroprzecieku.
Materiał SonicFill™ należy do grupy systemów „bulk fill”, których cechą jest obecność w składzie tzw. modyfikatorów. Kondensacja materiału odbywa się z użyciem techniki ultradźwiękowej, która – aktywując modyfikatory – przyczynia się do zmiany jego lepkości i płynności. Wzrost płynności materiału ułatwia zabieg rekonstrukcji tkanek zęba i zapewnia lepszą adaptację do ścian ubytku (5). Dodatkową zaletą materiału Sonic Fill™ jest możliwość jego aplikacji w grubej 5-milimetrowej warstwie. Po zakończeniu kondensacji materiał ponownie gęstnieje, co zwiększa precyzję jego konturowania i modelowania. Celem prezentowanych badań in vitro była ocena szczelności brzeżnej wypełnień zakładanych z materiału Sonic Fill™.
Materiał i metody
Do badań wykorzystano trzonowe i przedtrzonowe zęby pacjentów, usunięte z różnych wskazań stomatologicznych, z zachowaną powierzchnią żującą. Po ekstrakcji zęby oczyszczono, a następnie przechowywano w roztworze soli fizjologicznej z dodatkiem kryształków tymolu w warunkach chłodzenia. Na powierzchniach żujących preparowano przy użyciu kalibrowanego wiertła diamentowego o przekroju 4 mm, ubytki kl. I wg. klasyfikacji Blacka. Na powierzchnię ubytków aplikowano 36-procentowy kwas ortofosforowy (Wytrawiacz, Arcona, Polska) na czas 15 sekund. Po wypłukaniu wytrawiacza sprayem wodnym i osuszeniu łagodnym strumieniem powietrza z dmuchawki nanoszono jednoskładnikowy system wiążący Excite F (Ivoclar Vivadent AG, Lichtenstein) i polimeryzowano zgodnie z zaleceniami producenta. Ubytki wypełniono materiałem Sonic Fill™ (Kerr, Szwajcaria) oraz zastosowano system kondensacji ultradźwiękowej (Kavo, Niemcy). Warstwę materiału naświetlano przez 20 sek. światłem lampy halogenowej Cromalux E. Wypełnienia opracowano i polerowano z użyciem krążków typu soflex i gumek oraz umieszczono je w wodzie destylowanej na 24 godziny. Osuszone zęby pokrywano lakierem do paznokci (Inglot Nail Enamel, Polska), z pozostawieniem około 1 mm strefy wokół wypełnienia. Wierzchołki zębów izolowano żywica epoksydową. Próbki umieszczano na 24 godziny w 0,5-procentowym roztworze kwaśnej fuksyny. Po 24 odzinach zęby płukano pod bieżącą wodą, suszono i przecinano w płaszczyźnie pionowej piłą diamentową Buehler Isomet 300 Low Speed, a uzyskane zgłady ponownie polerowano pastami polerskimi, stosując ostateczną wielkości ziarna 3μm. Strefę połączenia materiał-szkliwo poddano badaniu wzrokiem z użyciem lup optycznych. Analizowano stopień penetracji barwnika w szczelinę brzeżną, wykorzystując 4-stopniową skalą z następującymi oznaczeniami:
0 – brak penetracji barwnika w strefę połączenia materiał-tkanka zęba,
1 – barwnik penetruje do 1/3 głębokości ubytku,
2 – barwnik penetruje do 2/3 głębokości ubytku,
3 – barwnik penetruje do dna ubytku.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Murray PE, Windsor LJ, Smyth TW et al.: Analysis of pulpal reactions to restorative procedures, materials, pulp capping, and future therapies. Crit Rev Oral Biol Med 2002; 13(6): 509-520. 2. Carvalho RM, Manso AP, Geraldeli S et al.: Durability of bonds and clinical success of adhesive restorations. Dent Mater 2012; 28(1): 72-86. 3. Mine A, De Munck J, Cardoso MV et al.: Effect of low-shrinking composite on the bonding effectiveness of two adhesives in occlusal Class-I cavities. Dent Mater J 2012; 31(3): 418-426. 4. Lai GY, Zhu LK, Li MY, Wang J: An in vitro study on the secondary caries-prevention properties of three restorative materials. J Prost Dent 2013; 110(5): 363-368. 5. Peutzfeldt A, Asmussen E: Determinants of in vitro gap formation of resin composites J Dent 2004; 32: 109-115. 6. Van Meerbeek B, Peumans M, Poitevin A et al.: Relationship between bond-strength tests and clinical outcomes. Dent Mater 2010; 26:100-121. 7. Orłowski M, Bachanek T, Tarczydło B: Badanie szczelności brzeżnej materiału kompozytowego SonicFill. Magazyn Stomat 2012; 11: 117-122. 8. Garcia D, Yaman P, Dennison J, Neiva G: Polymerization Shrinkage and Depth of Cure of Bulk Fill Flowable Composite Resins. Oper Dent 2013; – Pub Med. PMID: 24304339. 9. Jodkowska E, Aluchna M, Raczyńska M, Grabarczyk-Nasińska M: Ocena szczelności brzeżnej wypełnień wykonanych z materiału Filtek Supreme – 3M-ESPE. Stomat Współ 2004; 11(2): 21-24. 10. Eunice C, Margarida A, João C et al.: 99mTc in the evaluation of microleakage of composite resin restorations with SonicFillTM. An in vitro experimental model. Open J Stomat 2012; 2: 340-347. 11. Frankenberger R: Bulk-Fill vs. Layered Resin Composite Restorations in Class II Cavities. [In:] www.sonicfill.eu/media/.../sonicfill_whitepaper_e.pdf.
otrzymano: 2014-01-10
zaakceptowano do druku: 2014-02-19

Adres do korespondencji:
*Agnieszka Mielczarek
Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel.: +48 (22) 502-20-32
e-mail: agnieszka.mielczarek@wum.edu.pl

Nowa Stomatologia 1/2014
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia