Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 4/2005, s. 120-121
Jolanta Kłopocka
Badanie mutacji genu ankyryny – (ANK-1) u chorych z dziedziczną sferocytozą (d HS) pochodzących z Europy Północnej
Detecting of ankyrin-1 (ANK-1) gene mutations in the patients with dominat herediatry spherocytosis (d HS) from Northen-Europea
z Zakładu Biofizyki CMKP w Warszawie
Kierownik Zakładu: dr hab. Hanna Kowalczyńska prof. nadzw. CMKP
Summary
Ankyrin-1 (ANK) gene mutations are causa of dominat HS (d HS) in patients. Ankyrin-1 has a central role in the stability of the red cell membrane because it links the red cell membrane with the underlying membrane skeleton by binding to both spectrin, the major structural protein, and band 3 protein. The frequency of ANK-1 gene mutations in Czech patients (36%) is similar to the frequency of German HS patients (35-65%). This result futher supports previous assumpiont that ANK-1 defectes are major cause of HS in Notrthen European populations.Dziedziczna sferocytoza – HS jest najczęściej występującą wrodzoną niedokrwistością hemolityczną w Europie Północnej.
Znanymi niedoborami występującymi w błonie komórkowej krwinek czerwonych u osób chorych z HS są: niedobór spektryny (a i b), ankyryny-1 (ANK-1), pasma 3 (kanału transportu anionów) i białka 4.2.
Ankyryna odgrywa ważną rolę w utrzymaniu stabilności błony komórkowej krwinek czerwonych, ponieważ wiąże ją z leżącym niżej białkiem strukturalnym spektryną a także z białkiem pasma 3 (2). Mutacje genu ankyryny-1 są częstą przyczyną dominującej dziedzicznej sferocytozy u osób chorych.
Jak wykazały wstępne badania przeprowadzone u chorych pochodzących z Europy Północnej: czeskich i niemieckich występowanie mutacji genu ankyryny-1 jest częste. Częstość mutacji genu ANK-1 u badanych czeskich chorych wynosiła 36% i była podobna do częstości mutacji chorych niemieckich (35-65%) (1).
Przebadano 22 czeskich chorych z łagodnym i ciężkim przebiegiem d HS (12 mężczyzn i 10 kobiet) z niedoborem spektryny i ankyryny lub samej ankyryny (1).
W celu identyfikacji mutacji genu ANK-1 chorzy byli badani pod względem występowania mikrosatelitarnego polimorfizmu regionu (AC)n tj. 11-15 AC dwunukleotydu znajdującego się w niekodowanej sekwencji ostatniego 42 egzonu genu ankyryny, oraz tylko w niektórych przypadkach polimorfizmu egzonu 26 i 39.
Produkty powstałe w wyniku amplifikacji regionu (AC)n przy zastosowaniu reakcji PCR rozdzielono metodą elektroforezy na żelu poliakrylamidowym i poddawano bezpośredniemu sekwencjonowaniu (technika PCR – SSCP). 13 chorych z 22 było heterozygotami (AC)n mikrosatelitarnego polimorfizmu genomowego DNA.
Dalsza analiza retykulocytarnego m RNA u tych 13 chorych wykazała zredukowaną ekspresję c DNA alleli dla (AC)n mikrosatelitarnego polimorfizmu w 7 przypadkach sugerując pierwotny defekt ANK-1.
Z pozostałych 9. chorych: siedmiu było homozygotami dla (AC)n polimorfizmu, a u dwóch wykryto polimorfizm egzonu 26 i 39.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Ozcan R., et al.: Simultaneous (AC)n mikrosatellite polymorphism analysis and single – stranded conformation polymorphism screening is an efficient strategy for detecting ankyrin-1 mutations in dominant hereditary spherocytosis. Brit. J. Haem. 2003, 122, 669-677. 2. King M.J., et al.: Eosin – 5 maleimide binding to band 3 and Rh – related proteins froms the basis of a screening test for hereditary spherocytosis. Brit. J. Haem., 2004, 124, 106-113. 3. Tanner M.J.: Band 3 anion exchanger and its involvement in erythrocyte and kidney disorders. Curr. Opin. Hemat., 2002, 9 (2):133-9.
Medycyna Rodzinna 4/2005
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna