Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2015, s. 93-97 | DOI: 10.5604/14266911.1173344
Bartłomiej Górski, Andrzej Miskiewicz, *Tomasz Kaczyński
Porównawcza ocena skuteczności klinicznej i komfortu stosowania dwóch rodzajów piasku profilaktycznego MonoFlow opartego na wodorowęglanie sodu**
Comparison of the clinical efficacy and comfort of application of two MonoFlow sodium bicarbonate based air-polishing powders
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Renata Górska
Summary
Introduction. Air-polishing is vital complement of supragingival scaling performed in order to remove extrinsic discolorations and soft non-mineralised deposits. Slurry of pressurized air, powder and water generated by air-polishing device allows for satisfactory results with shorter time and less operator fatigue when compared to traditional instrumentation.
Aim. Clinical study was conducted to assess efficiency and comfort of two types of MonoFlow sodium bicarbonate based air-polishing powders: “Soft” (40-45 μm) and “Standard” (60-65 μm).
Material and methods. A group of 100 patients diagnosed with either gingivitis or periodontitis was treated with SRP followed by air-polishing. “Soft” version of air-polishing powder was used in the right side of each dental arch, while “Standard” powder was used in the left side. Stain removal abilities, treatment duration, patients comfort, type of preferred flavor and convenience of application by operator were evaluated subsequently.
Results. “Soft” version was the most preferred powder among patients due to lesser discomfort during air-polishing. This opinion was independent of diagnosis and the highest ranked flavor was lemon. According to operators perception – “Soft” powder was the most effective and convenient to use in patients with both gingivitis and periodontitis. Smoking, coffee consumption and age were not factors related to this rating. No significant differences were found in treatment duration between compared products.
Conclusions. Fine grit powder was ranked higher than coarse grit powder in terms of comfort and efficiency by both patients and operators. Air-polishing with use of 40-45 μm sodium bicarbonate powder such as MonoFlow “Soft” seems to be effective and rational clinical approach. Patient preferences must be considered while using flavored powders.Wstęp
Zabieg naddziąsłowego piaskowania jest jedną z metod usuwania zewnątrzpochodnych przebarwień (np. po nikotynie lub antyseptykach) oraz niezmineralizowanych złogów nazębnych. Służą do tego specjalne piaskarki profilaktyczne, których zadaniem jest ciśnieniowe generowanie strumienia złożonego z powietrza, wody i piasku. Od momentu wprowadzenia na rynek, w późnych latach 70. ubiegłego stulecia, piaskowanie okazało się wysoce skutecznym uzupełnieniem tradycyjnych zabiegów profilaktycznych. W odróżnieniu od tradycyjnych metod polerowania z użyciem rotacyjnych gumowych kielichów, piaskowanie cechują większa oszczędność czasu, mniej męcząca dla operatora procedura i bardziej efektywne usuwanie przebarwień (1). Obecnie na rynku dostępne są liczne preparaty do piaskowania o odmiennym składzie, smaku i wielkości ziaren. Wybór właściwego rodzaju piasku powinien być uzasadniony odpowiednimi badaniami klinicznymi.
Cel pracy
Celem podjętych badań była ocena komfortu pracy i skuteczności piaskowania przy użyciu dwóch wersji piasku MonoFlow: „Soft” i „Standard”.
Materiały i metody
Badanie kliniczne oceniające skuteczność piasku profilaktycznego MonoFlow zostało przeprowadzone na grupie 100 pacjentów (tab. 1) ze zdiagnozowanym zapaleniem dziąseł (48 osób) oraz przewlekłym zapaleniem przyzębia (52 osoby) o różnym stopniu nasilenia zmian morfologicznych i objawów podmiotowych podawanych przez pacjentów. Skuteczność obu rodzajów piasku profilaktycznego była także analizowana w odniesieniu do wieku pacjentów, palenia tytoniu oraz spożywania płynów powodujących przebarwienia zębów (kawa, herbata). Grupy badawcze zostały dobrane tak, aby odzwierciedlać statystyczną zapadalność oraz zachorowalność na choroby przyzębia w populacji środkowoeuropejskiej. Pacjenci włączeni do grupy badawczej zostali zakwalifikowani na podstawie obecności złogów nazębnych oraz przebarwień, możliwych do usunięcia przy użyciu metod kwalifikowanych jako niechirurgiczne leczenie przyzębia (SRP). Po wykonaniu zabiegu SRP przeprowadzono zabieg piaskowania zębów przy użyciu dwóch rodzajów preparatu MonoFlow: „Soft” (40-45 μm) po prawej stronie dolnego i górnego łuku zebowego oraz „Standard” (60-65 μm) po stronie lewej. Oceniano skuteczność usuwania przebarwień, komfort oraz czas trwania przeprowadzonego zabiegu. Do oceny zadowolenia pacjentów posłużono się wizualną skalą analogową VAS. Ponadto każdy z pacjentów wyrażał swoje preferencje smakowe dotyczące stosowanych rodzajów piasku profilaktycznego (ryc. 1).
Tabela 1. Charakterystyka populacyjna grupy badanej. W formie tabelarycznej ujęto liczbę zakwalifikowanych probantów do badania, stosunek liczby kobiet do mężczyzn, średni wiek probantów z danej grupy badawczej oraz odsetek palaczy tytoniu wraz z ilością filiżanek spożywanych płynów przebarwiających uzębienie.
Liczba probantów K:MŚredni wiek (w latach)Odsetek palaczy tytoniu (w %)Średnia dzienna ilość spożywanych kaw i herbat (w filiżankach)
Zapalenie dziąseł (gingivitis)483,3625,33162,25
Zapalenie przyzębia (periodontitis)521,650,61173,44
Ryc. 1. Przykładowe warianty smakowe piasku profilaktycznego MonoFlow.
Zebrane dane zostały przeanalizowane przy użyciu programu Statistica 10.0 (StatSoft, USA). Różnice w subiektywnej ocenie smaku oraz komfortu zabiegu odczuwanego przez pacjentów oceniono przy użyciu testu U Manna-Whitneya. Ocena skuteczności, komfortu pracy przez operatora, jak również różnice w czasie pracy pomiędzy rodzajami użytego piasku profilaktycznego zostały przeanalizowane przy użyciu testu par Wilcoxona. Rozkład danych nie odpowiadał rozkładowi normalnemu (analiza testem Shapiro-Wilka), dlatego zastosowano testy nieparametryczne w celu sprawdzenia hipotezy zerowej (H0). Preferowany przez pacjentów smak obu rodzajów piasku został określony przy użyciu testu ANOVA Kruskala-Wallisa. Do wykrycia ewentualnej korelacji pomiędzy wiekiem pacjenta oraz stosowanymi używkami zastosowano test współczynnika korelacji rang R-Spearmana. Skorygowany poziom istotności statystycznej, z uwagi na dużą liczbę zastosowanych testów, został obliczony przy użyciu poprawki Bonferroniego, dlatego za istotne statystycznie uznano poziomy istotności p < 0,004.
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. White SL, Hoffman LA: A practice survey of hygienists using an air-powder system – an investigation. J Dent Hyg 1991; 65: 433-437. 2. Galloway SE, Pashley DH: Rate of removal of root structure by the use of the Prophy-Jet device. J Periodontol 1987; 58: 464-469. 3. Pelka M, Trautmann S, Petschelt A, Lohbauer U: Influence of air-polishing devices and abrasives on root dentin-an in vitro confocal laser scanning microscope study. Quintessence Int 2010; 41: e141-e148. 4. Ribeiro HZ, Lima JE, Vono BG et al.: Air polishing effect on bovine enamel and the posterior remineralizing effect of saliva. An in vitro study. J Appl Oral Sci 2006; 14(3): 193-197. 5. Jost-Brinkmann PG: The influence of air polishers on tooth enamel. An in vitro study. J Orofac Orthop 1998; 59: 1-16. 6. Pikdoken ML, Ozcelik C: Severe enamel abrasion due to misuse of an air polishing device. Int J Dent Hyg 2006; 4: 209-212. 7. Graumann SJ, Sensat ML, Soltenberg JL: Air polishing: A review of current literature. J Dent Hyg 2013; 87(4): 173-180. 8. Petersilka GJ, Bell M, Mehl A et al.: Root defects following air polishing. J Clin Periodontol 2003; 30: 165-170. 9. Agger MS, Hörsted-Bindslev P, Hovgaard O: Abrasiveness of an air-powder polishing system on root surfaces in vitro. Quintessence Int 2001; 32(5): 407-411. 10. Petersilka GJ, Schenck U, Flemmig TF: Powder emission rates of four air polishing devices. J Clin Periodontol 2002; 29(8): 694-698. 11. Buhler J, Amato M, Weiger R, Walter C: A systematic review on the patient perception of periodontal treatment using air polishing devices. Int J Dent Hyg 2015; 1: 1. Epub ahead of print. 12. Kontturi-Narhi V, Markkanen S, Markkanen H: The gingival effects of dental airpolishing as evaluated by scanning electron microscopy. J Periodontol 1989; 60: 19-22. 13. Mishkin DJ, Engler WO, Javed T et al.: A clinical comparison of the effect on the gingiva of the Prophy-Jet and the rubber cup and paste techniques. J Periodontol 1986; 57: 151-154. 14. Flemmig TF, Hetzel M, Topoll H et al.: Subgingival debridement efficacy of glycine powder air polishing. J Periodontol 2007; 78(6): 1002-1010. 15. Flemmig TF, Arushanov D, Daubert D et al.: Randomized controlled trial assessing efficacy and safety of glycine powder air polishing in moderate-to-deep periodontal pockets. J Periodontol 2012; 83: 444-452. 16. Tada K, Kakuta K, Ogura H, Sato S: Effect of particle diameter on air polishing of dentin surfaces. Odontology 2010; 98(1): 31-36. 17. Tada K, Wiroj S, Inatomi M, Sato S: The characterization of dentin defects produced by air polishing. Odontology 2012; 100(1): 41-46.
otrzymano: 2015-07-14
zaakceptowano do druku: 2015-08-29

Adres do korespondencji:
*Tomasz Kaczyński
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel.: +48 660-417-548
t.kaczynski@me.com

Nowa Stomatologia 3/2015
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia