Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2017, s. 30-38 | DOI: 10.5604/14266911.1235808
Dorota Olczak-Kowalczyk1, Monika Mysiak-Dębska2, Katarzyna Dębska-Łasut3, Wojciech Grzebieluch2, *Urszula Kaczmarek2
Pożywienie a próchnica zębów. Część 1. Mleko i produkty mleczne
Food and dental caries. Part 1. Milk and dairy products
1Department of Paediatric Dentistry, Medical University of Warsaw
Head of Department: Professor Dorota Olczak-Kowalczyk, DMD, PhD
2Department of Conservative and Paediatric Dentistry, Medical University of Wrocław
Head of Department: Professor Urszula Kaczmarek, DMD, PhD
3Department of Periodontology, Medical University of Wrocław
Head of Department: Professor Marek Ziętek, DMD, PhD
Streszczenie
Mleko i produkty mleczne mają niski potencjał próchnicotwórczy i uznawane są za kariostatyczne. Wykazano ich działanie ochronne wobec próchnicy w badaniach na szczurach oraz in vitro i in situ. Analizy żywieniowe u ludzi potwierdzają także korzystne oddziaływanie konsumpcji mleka i produktów mlecznych. Mechanizm ich działania jest wieloraki i wynika ze złożonego składu chemicznego. Kazeiny i peptydy zmniejszają adhezję bakterii próchnicotwórczych i obniżają aktywność bakteryjnych glukozylotransferaz, powodując zmniejszenie biomasy i kwasotwórczości płytki oraz powstawanie nierozpuszczalnych polisacharydów bakteryjnych. Wolniejsza fermentacja laktozy niż sacharozy nie obniża pH płytki do poziomu krytycznego dla demineralizacji. Wysoka zawartość wapnia i fosforanów w mleku i jego produktach działa ochronnie wobec ataku kwasów poprzez przesycenie płytki i śliny jonami wapnia i fosforanowymi sprzyjającymi remineralizacji. Przeciwpróchnicowe działanie zawartej w mleku kazeiny wykorzystano, opracowując bioaktywny kompleks zawierający fosfopeptydy kazeiny (CPP) i amorficzny fosforan wapnia (ACP) wykorzystywany do kontroli próchnicy. Jednakże wykazano, że konsumpcja słodzonego mleka i produktów mlecznych powoduje pewien wzrost ryzyka próchnicy.
Summary
Milk and dairy products have a low cariogenic potential and are recognized to be cariostatic. Their protective influence against dental caries has been demonstrated in experiments on rats and in vitro or in situ studies. Analyses of dietary habits in humans also seem to confirm the beneficial impact of milk and dairy products consumption. Their mechanism of action is multiple, resulting from its complex chemical composition. Caseins and peptides reduce the adhesion of cariogenic bacteria, and diminish the acti-vity of bacterial glucosyltransferases, leading to the reduction of plaque biomass and acidity as well as formation of bacterial insoluble polysaccharides. The slower lactose than sucrose fermentation does not reduce dental plaque pH to the level critical for demineralization. The high content of calcium and phosphates in milk and dairy products ensures protection against acid attacks through biofilm saturation with calcium and phosphates, thus promoting remineralisation. Caries protective effect of casein present in milk has been used to formulate a bioactive complex containing casein phosphopeptides (CPP) and amorphous calcium phosphate (ACP), utilized for caries control. It has been showed however, that consumption of sweetened milk and diary products can lead to some increase of caries risk.Stan zdrowotny jamy ustnej jest w pewnym stopniu związany z fizycznymi i chemicznymi właściwościami przyjmowanego pożywienia. Dobrze poznano związek częstej konsumpcji ulegających fermentacji węglowodanów (sacharozy i przetworzonej skrobi) z ryzykiem próchnicy. Udowodniono również korzystny wpływ na zęby polioli – alkoholi cukrowych, niefermentowanych przez bakterie płytki środków słodzących zastępujących cukier. Natomiast kwaśne pożywienie, zwłaszcza zawierające kwasy cytrynowy i fosforanowy, stanowi ryzyko rozwoju erozji zębów. Wiedza ta spowodowała wzrost zainteresowania oddziaływaniem składników pożywienia, zarówno pasywnych, jak i aktywnych, na stan zdrowotny jamy ustnej w aspekcie zapobiegania chorobom (1). W Japonii w latach 80. XX wieku powstała koncepcja funkcjonalnego pożywienia oznaczająca żywność będącą elementem codziennej diety, której składniki promują zdrowie i zmniejszają ryzyko choroby. Może je stanowić produkt oparty na składnikach naturalnych lub wzbogacony w składowe o udokumentowanym korzystnym efekcie prozdrowotnym (związki mineralne, witaminy, ekstrakty roślinne). Żywność taka nazywana „żywnością o określonym zdrowotnym zastosowaniu” (Foods for Specified Health Use – FOSHU) produkowana jest w Japonii na skalę przemysłową, ale w Europie nie została jeszcze zdefiniowana legislacyjnie (2). Jednakże zarówno pasywne, jak i aktywne oddziaływanie pewnych funkcjonalnych składników pożywienia na stan zdrowia jest uznawane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority – EFSA), w tym korzystny wpływ bezcukrowych gum do żucia na stan uzębienia (3).
Celem pracy jest omówienie pożywienia, którego składniki mogą modulować rozwój procesu próchnicowego. W części pierwszej przedstawiono oddziaływanie mleka i produktów mlecznych, a w drugiej innych składników pożywienia zawierających polifenole.
Skład chemiczny mleka i produktów mlecznych
Od wielu wieków mleko i produkty mleczne stanowią istotny element odżywania. Obecnie głównie spożywane jest mleko krowie i jego przetwory. Szacuje się, że w skali roku spożycie mleka na osobę wynosi 40,69 l, sera 11-11,4 kg i jogurtu 6,48 kg (4). Pełne mleko jest płynem zawierającym 87,4% wody, a na pozostałe stałe składowe przypada 3,7% tłuszczu, 3,4% białka (w tym 2,8% kazeiny i 0,6% białek serwatkowych), 4,8% laktozy i 0,6% związków mineralnych. Ogółem mleko krowie zawiera ponad 100 składników chemicznych, wśród których istotne znaczenie odżywcze mają: białka, wapń, fosforany, potas, witaminy D, A, B12 i B3. Zawartość kaloryczna mleka lub produktów mlecznych uzależniona jest od ilości tłuszczu. Mleko stanowi heterogenną mieszaninę białek, wśród których dominuje kazeina (80%) rozdzielana elektroforetycznie na cztery główne komponenty: alfa-, beta-, gamma- i kappa-kazeinę (kappacynę). Kazeina precypituje przy pH 4,6 i ta właściwość wykorzystywana jest przy produkcji serów. Natomiast w białkach serwatkowych, stanowiących ok. 20%, dominuje beta-laktoglobulina i alfa-laktoalbumina i znajdują się także w mniejszych ilościach albuminy, immunoglobuliny A, G i M, proteozo-peptony, laktoferryna i transferryna. Mleko ma znaczną wartość odżywczą, ponieważ jest źródłem zróżnicowanych ilości wszystkich 9 aminokwasów niesyntetyzowanych w organizmie (5-7).
Dostępne są na rynku różne rodzaje mleka (niepasteryzowane, pasteryzowane, pasteryzowane w wysokiej temperaturze – UTH, mikrofiltrowane, skondensowane, zagęszczone, bez laktozy) zawierające zróżnicowaną ilość tłuszczu oraz smakowe (z dodatkiem aromatów, barwników i cukrów), produkty mleczne – jogurty (pitne, naturalne, owocowe, kremowe, śniadaniowe), kefiry, maślanki, zsiadłe mleka, wzbogacone napoje mleczne (z dodatkami wapnia, kwasu omega-3, probiotyków, błonnika prebiotycznego), smakowe napoje mleczne (np. czekoladowe, owocowe), twarogi i twarde żółte sery. Fermentacja mleka powoduje wytwarzanie kwasu mlekowego, co wiąże się ze spadkiem pH i hamowaniem wzrostu wielu patogenów jamy ustnej. Produktami fermentowanego mleka są: jogurt (powstający w wyniku dodania bakterii Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus lub Streptococcus salivarius ssp. thermophilus), kefir (zawierający specyficzne mikroorganizmy, tzw. ziarna kefirowe), zsiadłe mleko (będące następstwem fermentacji bakterii znajdujących się w świeżym mleku) i maślanka (powstająca po oddzieleniu tłuszczu od zmaślonej śmietany i zawierająca kwas mlekowy). Wiele jest gatunków serów, które ze względu na sposób wytwarzania i proces dojrzewania dzieli się na: podpuszczkowe (miękkie, np. brie, gorgonzola, bryndza, półtwarde (np. tylżycki) i twarde (np. gouda)), kwasowe (niedojrzewające – twaróg, i dojrzewające – gomółka) kwasowo-podpuszczkowe (cottage cheese) i zwarowe (ricotta) (5).
Składniki mleka wpływające na proces próchnicowy

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Wang X, Lussi A: Introduction: functional foods and oral health. Eur J Nutr 2012; 51 (suppl. 2): S13-S14.
2. Serafini M, Stanzione A, Foddai S: Functional foods: traditional use and European legislation. Int J Food Sci Nutr 2012; 63 (suppl. 1): 7-9.
3. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA): Scientific Opinion on the substantiation of a health claim related to sugar free chewing gum and reduction of tooth demineralisation which reduces the risk of dental caries pursuant to Article 14 of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA J 2010; 8(10): 1775; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1775/pdf.
4. Światkowska M: Mleko – podstawa diety i gospodarki żywnościowej. Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego 2014; 3: 2-11.
5. Miller GD, Jarvis JK, McBean LD: Handbook of Dairy Foods and Nutrition. National Dairy Council. 3rd ed. Taylor & Francis Group, LLC 2007.
6. Rugg-Gunn A, Woodward M: Milk and oral health; http://www.borrowfoundation.org/assets/uploads/milk-and-oral-health.pdf.
7. Levine RS: Milk, flavoured milk products and caries. Br Dent J 2001; 191: 20.
8. van Loveren C, Broukal Z, Oganessisn E: Functional foods/ingridients and dental caries. Eur J Nutr 2012; 51 (suppl. 2): S15-S25.
9. Sugar and health. Parliamentary Office of Science and Technology Briefing Note: 1992, 31; http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/POST-PN-31/POST-PN-31.pdf.
10. Bowen WH, Pearson SK: Effect of milk on cariogenesis. Caries Res 1993; 27: 461-466.
11. Bowen WH, Pearson SK, van Wuyckhuyse BC, Tabak LA: Influence of milk, lactose-reduced milk, and lactose on caries in desalivated rats. Caries Res 1991; 25: 283-286.
12. Al-Jobair A, Khounganian R: Evaluating the cariogenic potential of flavored milk: an experimental study using rat model. J Contemp Dent Pract 2015; 16: 42-47.
13. Grenby TH, Andrews AT, Mistry M, Williams RJ: Dental caries-protective agents in milk and milk products: investigations in vitro. J Dent 2001; 29: 83-92.
14. Malkoski M, Dashper SG, O’Brien-Simpson NM et al.: Kappacin, a novel antibacterial peptide from bovine milk. Antimicrob Agents Chemother 2001; 45: 2309-2315.
15. Neeser JR, Golliard M, Woltz A et al.: In vitro modulation of oral bacterial adhesion to saliva-coated hydroxyapatite beads by milk casein derivatives. Oral Microbiol Immunol 1994; 9: 193-201.
16. Vacca-Smith AM, Bowen WH: The effect of milk and kappa casein on streptococcal glucosyltransferase. Caries Res 1995; 29: 498-506.
17. Johansson I: Milk and diary products: possible effects on dental health. Scan J Nutr 2001; 46: 119-122.
18. Vacca Smith AM, Bowen WH: The effects of milk and kappa-casein on salivary pellicle formed on hydroxyapatite discs in situ. Caries Res 2000; 34: 88-93.
19. Reema SD, Lahiri PK, Roy SS: Review of casein phosphopeptides-amorphous calcium phosphate. Chin J Dent Res 2014; 17: 7-14.
20. Muñoz-Sandoval C, Muñoz-Cifuentes MJ, Giacaman RA et al.: Effect of bovine milk on Streptococcus mutans biofilm cariogenic properties and enamel and dentin demineralization. Pediatr Dent 2012; 34: e197-201.
21. Petti S, Tarsitani G, D’Arca AS: A randomized clinical trial of the effect of yoghurt on the human salivary microflora. Arch Oral Biol 2001; 46: 705-712.
22. Birkhed D, Imfeld T, Edwardsson S: pH changes in human dental plaque from lactose and milk before and after adaptation. Caries Res 1993; 27: 43-50.
23. Jensen ME, Wefel JS: Effects of processed cheese on human plaque pH and demineralization and remineralization. Am J Dent 1990; 3: 217-223.
24. Grenby TH, Andrews AT, Mistry M, Williams RJ: Dental caries-protective agents in milk and milk products: investigations in vitro. J Dent 2001; 29: 83-92.
25. Ravishankar TL, Yadav V, Tangade PS et al.: Effect of consuming different dairy products on calcium, phosphorus and pH levels of human dental plaque: a comparative study. Eur Arch Paediatr Dent 2012; 13: 144-148.
26. Hegde AM, Naik N, Kumari S: Comparison of salivary calcium, phosphate and alkaline phosphatase levels in children with early childhood caries after administration of milk, cheese and GC tooth mousse: an in vivo study. J Clin Pediatr Dent 2014; 38: 318-325.
27. Gedalia I, Ionat-Bendat D, Ben-Mosheh S, Shapira L: Tooth enamel softening with a cola type drink and rehardening with hard cheese or stimulated saliva in situ. J Oral Rehabil 1991; 18: 501-506.
28. Giacaman RA, Muñoz-Sandoval C: Cariogenicity of different commercially available bovine milk types in a biofilm caries model. Pediatr Dent 2014; 36: 1E-6E.
29. Petti S, Simonetti R, Simonetti D’Arca A: The effect of milk and sucrose consumption on caries in 6-to-11-year-old Italian schoolchildren. Eur J Epidemiol 1997; 13: 659-664.
30. Petridou E, Athanassouli T, Panagopoulos H, Revinthi K: Sociodemographic and dietary factors in relation to dental health among Greek adolescents. Community Dent Oral Epidemiol 1996; 24: 307-311.
31. Papas AS, Joshi A, Belanger AJ et al.: Dietary models for root caries. Am J Clin Nutr 1995; 61: 417S-422S.
32. Tanaka K, Miyake Y, Sasaki S: Intake of dairy products and the prevalence of dental caries in young children. J Dent 2010; 38: 579-583.
33. Dawani N, Nisar N, Khan N et al.: Prevalence and factors related to dental caries among pre-school children of Saddar town, Karachi, Pakistan: a cross-sectional study. BMC Oral Health 2012; 12: 59.
34. Thomson ME, Dever JG, Pearce EI: Intra-oral testing of flavoured sweetened milk. N Z Dent J 1984; 80: 44-46.
otrzymano: 2017-02-09
zaakceptowano do druku: 2017-02-28

Adres do korespondencji:
*Urszula Kaczmarek
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
tel. +48 (71) 784-03-61
urszula.kaczmarek@umed.wroc.pl

Nowa Stomatologia 1/2017
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia