Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 1/2000, s. 16-18
Maciej Latalski1, Janusz Wasyluk2
Egzaminacyjne pytania testowe z medycyny rodzinnej dla samokształcenia i samooceny.
Część I. Problemy z zakresu chorób wewnętrznych
1 z Międzywydziałowej Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Maciej Latalski
2 z Zakładu Dydaktyki Medycznej CMKP w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Janusz Wasyluk
Pytania testowe wielorakiego wyboru umożliwiają szybkie i obiektywne sprawdzanie wiedzy medycznej w dużych grupach zdających ale służyć mogą także do indywidualnej samooceny - będąc świetną pomocą dydaktyczną dla uczących się lekarzy.
Pytania egzaminacyjne przygotowywane są corocznie w wielu ośrodkach uczestniczących w kształceniu podyplomowym. Komisja powoływana przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przed każdą sesją egzaminacyjną przeprowadza ostateczną selekcję pytań. Komisja odrzuca pytania zbyt trudne, zbyt łatwe, wadliwie skonstruowane lub nie odpowiadające tematycznie programowi specjalizacji. Niektóre egzaminy mają postać „autorskich” czyli przygotowane są w całości przez zaproszonych autorów z określonych dziedzin medycyny rodzinnej.
Ze względów praktycznych wszystkie pytania testowe na egzaminach - i także umieszczone w tym zbiorze - są typu „wielorakiego wyboru” z pięcioma odpowiedziami. Jedna z odpowiedzi uznana jest za prawidłową, a pozostałe to tzw. dystraktory czyli odpowiedzi nieprawidłowe o różnym stopniu prawdopodobieństwa. Sprawdzając swoją wiedzę należy dokonać wyboru odpowiedzi w oparciu o posiadaną wiedzę i literaturę, a następnie porównać ją z odpowiedzią proponowaną przez autorów. Publikowany przez nas zbiór pytań testowych ma służyć lekarzom specjalizującym się w medycynie rodzinnej ale przyda się także wiele lat praktykującym lekarzom, którzy w ramach kształcenia ustawicznego chcą zwiększyć swój zasób wiedzy zawodowej i dokonać samooceny swoich wiadomości.
Redakcja ma zamiar sukcesywnie udostępniać egzaminacyjne pytania testowe w następnych numerach Medycyny Rodzinnej, być może z komentarzami dotyczącymi problemów zawartych w poszczególnych pytaniach.
Wybór pytań został dokonany przez autorów niniejszej publikacji. Na końcu zbioru umieściliśmy dla wygody uczących się Kolegów proponowane odpowiedzi. Jednakże wiedza medyczna zmienia się tak szybko, że potwierdzenia i uzasadnienia tych odpowiedzi należy szukać w aktualnych podręcznikach i bieżącym piśmiennictwie medycznym.
Mamy nadzieję, że zbiór pytań testowych, odzwierciedlających wymagania egzaminacyjne z medycyny rodzinnej, będzie cenną pomocą dla lekarzy przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych.
1. Cechą astmy atopowej jest nadmierna synteza przeciwciał w klasie:
A) IgG
B) IgM
C) IgE
D) IgA
E) Zarówno IgA jak też IgM
2. Płyn w jamie opłucnej może być wynikiem: 1) ostrego zapalenia trzustki, 2) zapalenia płuc, 3) raka sutka, 4) niewydolności krążenia, 5) guza Meigsa. Prawdziwe:
A) 1, 2, 3, 4, 5
B) 2, 3, 4
C) 1, 3, 4
D) 1, 2, 3, 4
E) 2, 3, 4, 5
3. We wczesnym okresie ostrego zapalenia oskrzeli charakterystyczne są objawy: 1) gorączka, suchy kaszel, bóle przy oddychaniu, 2) świsty, furczenia rzężenia grubobańkowe nad oboma polami płucnymi, 3) świsty, furczenia i rzężenia grubo- i średniobańkowe nad jednym polem płucnym, 4) wypuk nadmiernie jawny i zmniejszona ruchomość dolnych granic płuc, 5) wypuk nad polami płucnymi jawny, ruchomość granic płuc prawidłowa. Prawdziwe:
A) 1, 2, 4
B) 3, 4
C) 1, 2, 5
D) 2, 4
E) 1, 3, 5
4. Astma atopowa może przebiegać z ciągłą dusznością, jeżeli jest spowodowana nadwrażliwością na:
A) pyłki roślin
B) kurz domowy
C) pleśnie
D) na wszystkie powyższe
E) tylko A i C
5. Pewne rozpoznanie lub wykluczenie rozstrzeni oskrzeli daje:
A) bronchografia
B) skopia rentgenowska klatki piersiowej
C) zdjęcie warstwowe klatki piersiowej
D) bronchoskopia
E) bakeriologiczne badanie plwociny
6. Nakłuto jamę opłucnej w VII międzyżebrzu w linii pachowej przedniej prawej z powodu przesięku. Po około 1 godzinie chory podaje narastającą duszność, jest blady, osłabiony, tętno ok. 120/min., RR 110/90. Stwierdza się stłumienie wypuku i zniesienie szmeru pęcherzykowego nad płucem. Prawdopodobne rozpoznanie to:
A) odma
B) krwiak
C) uszkodzenie płuca
D) uszkodzenie wątroby
E) uszkodzenie jelita grubego
7. Stwierdzenie u chorego odmy wentylowej doraźnie wymaga:
A) szybkiego transportu do szpitala
B) inrtubacji chorego i prowadzenia oddychania kontrolowanego
C) nakłucia jamy opłucnej i odbarczenia odmy
D) założenia opatrunku uciskowo-unieruchamiającego klatkę piersiową po stronie istniejącej odmy
E) leczenia farmakologicznego
8. Które z poniższych stwierdzeń jest błędne?
A) punkcję jamy opłucnej można wykonywać w drugim międzyżebrzu w linii środkowo-obojczykowej
B) punkcję jamy opłucnej można wykonać na podstawie zdjęć rtg klatki piersiowej
C) igłę w punkcji opłucnej prowadzimy po górnym brzegu żebra
D) wszystkie powyższe stwierdzenia są prawdziwe
E) prawdziwe A i C
9. Niewielką ilość płynu w jamie opłucnej od zrostów opłucnej najłatwiej odróżnić na podstawie:
A) zdjęcia przeglądowego klatki piersiowej
B) zdjęcia bocznego klatki piersiowej
C) prześwietlenia klatki piersiowej
D) zdjęć warstwowych
E) badania ultrasonograficznego
10. Zdjęcia warstwowe klatki piersiowej wykonuje się dla oceny:
A) węzłów chłonnych
B) śródpiersia
C) naczyń krwionośnych
D) tchawicy i oskrzeli
E) prawdziwe A, B, C i D
11. Podstawę rozpoznania pylicy krzemowej płuc stanowią:
A) wywiad i wynik badania przedmiotowego
B) wywiad i obraz radiologiczny klatki piersiowej
C) wywiad, wynik badania przedmiotowego i wynik badania morfologicznego wydzieliny pobranej w czasie bronchoskopii

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Medycyna Rodzinna 1/2000
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna