Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2020, s. 50-53 | DOI: 10.25121/NS.2020.25.2.50
*Sylwia Kuderewska, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Grażyna Marczuk-Kolada
Leczenie zachowawcze torbieli korzeniowej – opis przypadku
Conservative treatment of a radicular cyst – case report
Zakład Stomatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Grażyna Marczuk-Kolada
Streszczenie
Torbiel korzeniowa jest najczęściej występującą torbielą zębopochodną. Przebiega często bezobjawowo, może być przypadkowo wykryta na zdjęciach radiologicznych. Wśród metod leczenia wyróżniamy postępowanie zachowawcze, chirurgiczne oraz zachowawczo-chirurgiczne.
W pracy przedstawiono przypadek 15-letniego pacjenta, który zgłosił się w celu leczenia endodontycznego zęba 22 z rozległą zmianą okołowierzchołkową. Badanie wewnątrzustne wykazało zmianę zabarwienia tkanek korony zęba 22 na szaro, brak reakcji na chlorek etylu, wyczuwalne palpacyjnie niewielkie elastyczne wygórowanie w okolicy wierzchołka korzenia zęba 22 oraz dodatni objaw Smrekera. W badaniu radiologicznym stwierdzono przejaśnienie o średnicy 11 x 10 mm obejmujące 2/3 długości korzenia zęba 22. Zastosowano antyseptyczne leczenie endodontyczne. Po upływie 9 miesięcy zaobserwowano całkowite wygojenie się zmiany.
Podjęcie leczenia zachowawczego torbieli korzeniowej, szczególnie u pacjenta w wieku rozwojowym, może prowadzić do całkowitego wygojenia zmiany, co pozwoli na uniknięcie konieczności przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego lub przynajmniej ograniczenie jego zasięgu.
Summary
Radicular cyst is the most common odontogenic cyst. This condition can be asomptymatic, it may be accidentally detected on radiographs. Among the treatment methods we distinct conservative, surgical and conservative-surgical procedures.
This article presents the case of a 15-year old male patient. He was reported to endodontic treatment of tooth 22 with extensive periapical lesion. Intraoral examination showed a change in the colour of the tooth crown, negative reaction to ethyl chloride, palpable slight excessive growth around the root of the tooth 22 and positive Smreker’s test. The radiographic examination showed the presence of a large 11 x 10 mm diameter radiolucent lesion covering 2/3 of the root lenght of tooth 22. Antiseptic root canal treatment was used. Complete healing of the periapical lesion was observed after 9-months treatment.
Conservative treatment of root cysts, especially in young patients, may lead to complete healing of the lesion, which will allow to avoid the need for surgery intervention or at least reduce its extent.Wstęp
Rozległa zmiana w okolicy okołowierzchołkowej określana jest najczęściej jako torbiel korzeniowa (łac. cystis radicularis). W piśmiennictwie podaje się, że torbiele stanowią od 6 do 55% wszystkich zmian okołowierzchołkowych, których najczęstszym czynnikiem etiologicznym jest martwica miazgi zębów będąca powikłaniem urazu lub choroby próchnicowej (1, 2). Valois i Costa-Junior wyróżniają torbiele okołowierzchołkowe prawdziwe, określając je jako zmiany otoczone nabłonkiem, które nie mają połączenia z kanałem zęba, oraz torbiele kieszonkowe, kiedy woreczek wyścielony nabłonkiem połączony jest z kanałem korzeniowym. Ich przebieg jest często bezobjawowy i z tego powodu są przypadkowo wykrywane w badaniach radiologicznych. Na zdjęciach RTG są widoczne jako okrągłe lub owalne, dobrze odgraniczone przejaśnienia w okolicy wierzchołków korzeni zębów (3). Następstwem torbieli korzeniowych mogą być przemieszczenia korzeni zębów przyczynowych, korzeni sąsiednich zębów lub ich resorpcja (4).
Wśród metod leczenia wyróżniamy postępowanie zachowawcze podejmowane w celu ograniczenia zmiany lub jej całkowitego wygojenia, metody chirurgiczne polegające na wyłuszczeniu torbieli i/lub resekcji wierzchołków korzeni oraz metody zachowawczo-chirurgiczne (1, 3, 4).
Celem pracy była ocena skuteczności leczenia zachowawczego torbieli korzeniowej o prawdopodobnej etiologii pourazowej w przednim odcinku szczęki u pacjenta w wieku rozwojowym.
Opis przypadku
Pacjent 15-letni został skierowany do Poradni Stomatologii Dziecięcej w celu przeprowadzenia leczenia endodontycznego zęba 22 z rozległą zmianą okołowierzchołkową. Uzyskano informację, że około miesiąc wcześniej wystąpił obrzęk tkanek miękkich okolicy zęba 22 i z tego powodu zastosowano antybiotykoterapię przez okres 1 tygodnia (nie ustalono rodzaju antybiotyku).
W badaniu zewnątrzustnym stwierdzono zachowaną symetrię twarzy oraz wyczuwalne, twarde, niebolesne, przesuwalne względem skóry i podłoża węzły chłonne podżuchwowe grupy A po stronie lewej. Badanie wewnątrzustne wykazało zmianę zabarwienia tkanek korony zęba 22 na szaro, brak reakcji na chlorek etylu, wyczuwalne palpacyjnie niewielkie elastyczne wygórowanie w okolicy wierzchołka korzenia zęba 22 oraz dodatni objaw Smrekera.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Mandhotra P, Goel M, Rai K et al.: Accelerated non surgical healing of large periapical lesions using different calcium hydroxide formulations: a case report. Int J Oral Health Med Res 2016; 3(4): 79-83.
2. Al Khasawnah Q, Hassan F, Malhan D et al.: Nonsurgical clinical management of periapical lesion using calcium hydroxide-iodoform-silicone-oil paste. Biomed Res Int 2018; 8198795: 1-5.
3. Valois C, Costa-Junior ED: Periapical cyst repair after nonsurgical endodontic therapy – case report. Braz Dent J 2005; 16(3): 254-258.
4. Salaria SK, Kamra S, Ghuman SK, Sharma G: Nonsurgical endodontic therapy along with minimal invasive treatment utilizing Bhasker’s hypothesis for the management of infected radiculat cystic lesion: A rare case report. Contemp Clin Dent 2016; 7(4): 562-565.
5. Fernandes M, de Ataide I: Nonsurgical management of periapical lesions. J Conserv Dent 2010; 13(4): 240-245.
6. Dhillon JS, Saini SR, Bedi HS et al.: Healing of a large periapical lesion using triple antibiotic paste and intracanal aspiration in nonsurgical endodontic retreatment. Indian J Dent 2014; 5(3): 161-165.
7. Shah N: A novel conservative approach combining “SealBio” and “surgical fenestration” for healing of large periapical cystic lesions of endodontic origin: a pilot study. Contemp Clin Dent 2007; 8(3): 367-372.
8. Ng Y, Mann V, Rahbarab S et al.: Outcome of primary root canal treatment: Systematic review of the literature. Part 1. Effects of study characteristic on probability of success. Int Endod J 2007; 40: 921-939.
9. Calskan MK: Prognosis of large cyst-like periapical lesions following nonsurgical root canal treatment: a clinical review. Int Endod J 2004; 37: 408-416.
10. Fernandes M, de Ataide I: Non-surgical management of a large periapical lesion using a simple aspiration technique: a case report. Int Endod J 2010; 43(6): 536-542.
otrzymano: 2020-04-10
zaakceptowano do druku: 2020-05-04

Adres do korespondencji:
*Sylwia Kuderewska
Zakład Stomatologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Waszyngtona 15a, 15-274 Białystok
tel.: +48 511-480-283
sylwia.kuderewska@umb.edu.pl

Nowa Stomatologia 2/2020
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia