Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2021, s. 10-14 | DOI: 10.25121/NS.2021.26.1.10
*Karolina Ambroziak1, Jolanta Kostrzewa-Janicka1, Konrad Kamiński2
Dziecięcy łuk twarzowy – cel stosowania
Junior facebow – usage purpose
1Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka

2Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska
Streszczenie
Wstęp. Łuk twarzowy pozwala na przeniesienie relacji szczęki do stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ) i wykonanie analizy okluzji podczas planowania oraz wykonawstwa prac protetycznych.
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie łuku twarzowego przeznaczonego dla dzieci w porównaniu z klasycznym łukiem twarzowym dla dorosłych.
Materiał i metody. Przeanalizowano dane bazy PubMed/Medline, używając haseł w języku angielskim: „childrens facebow”, „junior facebow” i „prostodontics treatment in children”.
Wyniki. Łuk twarzowy przeznaczony dla dorosłych nie może być użyty u każdego dziecka ze względu na jego wymiary.
Wnioski. Potrzebne jest porównanie klasycznego postępowania leczniczego z postępowaniem polegającym na ustaleniu zgryzu konstrukcyjnego lub leczniczego położenia żuchwy z zastosowaniem łuku twarzowego opracowanego specjalnie dla dzieci (junior facebow).
Summary
Introduction. Usage of facebow let us transfer the jaw relation to temporomandibular joint (TMJ) and therefore analised occlusion in the process of planning and fabricating dentures.
Aim. The main aim of the work was to present face bow made for kids in opposition to regular face bow.
Material and methods. Research in PubMed/Medline was search in terms of “childrens facebow”, “junior facebow” or “prosthodontics treatment in children”.
Results. Facebow made for adults can not be used for all underage patients, because of its size.
Conclusions. Further studies must be conducted, to determine construction bite or therapeutic mandible position with usage of facebow made for kids (Junior Facebow).Wstęp
Łuk twarzowy, arbitralny lub kinematyczny, pozwala na rejestrację relacji szczęki odpowiednio w stosunku do anatomicznych struktur stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ) lub osi obrotu w stawach pacjenta. Umożliwia to montaż gipsowego modelu górnego łuku zębowego w artykulatorze, w odniesieniu do osi obrotu artykulatora w sposób indywidualny dla danego pacjenta, pozwalając na symulację ruchów żuchwy. Analiza warunków okluzyjnych w artykulatorze w aspekcie planowania i wykonania prac protetycznych jest wtedy prowadzona w zindywidualizowany sposób. Jeżeli dodatkowo artykulator zostanie zaprogramowany, bazując na indywidualnych determinantach zwarcia (np. kąt prowadzenia drogi stawowej, kąt Bennetta, nachylenie płaszczyzny okluzji), to możemy mieć optymalną sytuację do rekonstrukcji statycznej i dynamicznej okluzji w aspekcie pracy i budowy narządu żucia danego pacjenta (1).
Leczenie pacjentów młodocianych stawia przed klinicystami wiele odmiennych wyzwań w stosunku do leczenia dorosłych, rozpoczynając od podstawowych procedur leczenia zachowawczego czy chirurgicznego, po mierzenie się z potrzebą dostosowania postępowania z ciągle rozwijającymi się elementami układu stomatognatycznego (ortodoncja, protetyka). Budowa i czynność stawu skroniowo-żuchwowego oraz jego relacja do kości szczęki może nastręczać trudności w symulacji narządu żucia w pracowni protetycznej, gdyż wartości standardowe i z nimi związane postępowania ustalane są dla pacjentów w pełni ukształtowanych. Tak na przykład tzw. trójkąt Bonwille’a, wedle którego wykonuje się standardowy montaż gipsowego modelu szczęki w artykulatorze, jest opracowany dla pacjentów dorosłych. Niestety, należy tu nadmienić, że standardowy montaż modelu górnego w artykulatorze według tych zasad wiąże się z powstawaniem niedokładności już na początkowym etapie postępowania (1).
Badania pokazują, że podczas leczenia pacjentów bezzębnych zastosowanie łuku twarzowego nie musi wpływać na zadowolenie pacjenta z użytkowanych protez (2, 3), ale u pacjentów z uzębieniem częściowym lub przygotowywanych do rekonstrukcji zwarcia, podczas pracy w zgryzie konstrukcyjnym lub w leczniczym położeniu żuchwy taka procedura pozwala rozwiązać wiele trudności. Okazuje się jednak, że leczenie protetyczne dzieci wymaga modyfikacji używanych urządzeń lub użycia takich, które są odpowiednio skalibrowane pod mniejszą jamę ustną. Zastosowanie łuku twarzowego przeznaczonego dla pacjenta dorosłego ze względu na wymiar urządzenia może być niemożliwe u dziecka. Z tego powodu wiele urządzeń musi być opracowanych do przyjmowania pacjentów młodocianych.
Cel pracy
Celem pracy jest przedstawienie łuku twarzowego przeznaczonego dla dzieci – junior facebow.
Materiał i metody
Przeszukanie bazy medycznej PubMed/Medline z zastosowaniem haseł w języku angielskim: „childrens facebow”, „junior facebow” lub „prosthodontic treatment in children” nie wykazało żadnych pasujących do zapytania pozycji. Artykuły odnosiły się głównie do leczenia ortodontycznego z wykorzystaniem wyciągu zewnątrzustnego. Z tego powodu wykonano wstępną analizę porównującą łuk twarzowy Reference AB, Gamma Dental, Austria, z łukiem twarzowym opracowanym przez tę firmę dla pacjentów młodocianych Reference AB junior. Nie stwierdzono konfliktu interesów w przeprowadzonym badaniu.
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Nagy W, Goldstein G: Facebow Use in Clinical Prosthodontic Practice, American Collage of Prosthodontist. J Prosthodont 2019; 28(7): 772-774.
2. Suman V, Kumar Sonnahalli N, Chowdhary R: Use of Facebow device in prosthodontics: A systematic review on randomized control trials. The Journal of Indian Prosthodontic Society 2021. J Indian Prosthodont Soc 2021; 21(1): 11-18.
3. Rathee M, Malik P, Jyotirmay: Significance of Facebow for Dental Restorations. IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME) 2014; 4(5): PP 01-04.
4. Akther K, Hossain: Dental Arch Width in Children and Relationship to their Oral Habits. Ban J Orthod and Dentofac Orthop 2017; 7(4): 6-12.
5. Amirabadi G, Golshah A, Derakhshan S et al.: Palatal dimensions at different stages of dentition in 5 to 18-year-old Iranian children and adolescent with normal occlusion. Oral Health 2018; 18: 87.
6. Louly F, Nouer P, Janson G et al.: Dental arch dimensions in the mixed dentition: a study of Brazilian children from 9 to 12 years of age. Appl Oral Sci 2011; 19(2): 169-174.
7. Ciusaa V, Dimaggiob F, Sforzac C, Ferrarioc VF: Three-Dimensional Palatal Development between 3 and 6 Years. Angle Orthodontist 2007; 77(4): 602-606.
otrzymano: 2021-01-29
zaakceptowano do druku: 2021-02-12

Adres do korespondencji:
*Karolina Ambroziak
Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa
tel.: +48 (22) 116-64-76
karolina.ambroziak@wum.edu.pl

Nowa Stomatologia 1/2021
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia