Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2022, s. 25-28 | DOI: 10.25121/NP.2022.26.1.25
*Patrycja Kosowska
Posocznica o późnym początku o etiologii GBS powikłana ostrym zapaleniem najądrza u 3-tygodniowego noworodka – opis przypadku
Late onset GBS sepsis complicated by acute epididymitis in a 3-week-old newborn – case report
Oddział Pediatryczny, Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
Kierownik Oddziału: lek. Ewa Kutyłowska
Summary
The reported case presents a 3-week-old newborn diagnosed with late-onset neonatal sepsis (LOS) caused by Streptococcus agalactiae (GBS). The patient was born by the caesarian section, which significantly reduce, but does not rule out, posibility of ascending infection. First symptoms, such as high temperature, vomiting and diarrhea ocuured only in the 21-day of boys life and was a reason for parents to report to a hospital emergency department. These symptoms are not pathognomonic for any disease, that’s why a perinatal and medical interview is especially important. Moreover, the substantive value of medical documentation (not only oral information from the patient’s parents) should also be emphasized. It should be remembered that both the history, physical examination and additional tests are the basis for the correct diagnosis and appropriate treatment of the patient. Furthermore, despite correct diagnosis and proper treatment, one should remain vigilant about the possible emergence of sudden complications of the underlying disease.
Opis przypadku
Noworodek w wieku 3 tygodni zgłosił się do SOR-u (Szpitalnego Oddziału Ratunkowego), ze skierowaniem od lekarza pediatry z powodu nasilającego się od kilku godzin niepokoju, stanów gorączkowych do 38,3°C oraz kilkukrotnych wymiotów z towarzyszącymi zielonkawymi stolcami.
Wywiad
Chłopiec był urodzony z ciąży pierwszej, porodu pierwszego, w 41. Hbd (tygodniu ciąży) – która była powikłana zakażeniem układu moczowego u matki w 16. Hbd (leczonym ceftriaksonem) – drogą cięcia cesarskiego z powodu braku postępu porodu, z masą ciała 4120 g, został oceniony na 10 punktów w skali Apgar. Na oddziale neonatologicznym ze względu na hiperbilirubinemię wymagał fototerapii. Z relacji ustnej rodziców przy przyjęciu wymaz z dróg rodnych matki w kierunku GBS (Streptococcus agalactiae) był ujemny – brak dokumentacji. Dziecko było karmione piersią, dotychczas zjadało chętnie, przybierało na wadze, nie wymagało opieki specjalistycznej.
Badanie przedmiotowe
Przy przyjęciu noworodek był w stanie ogólnym średnim, niespokojny, stękający, gorączkujący, z cechami odwodnienia. W badaniu przedmiotowym z odchyleń zwracały uwagę marmurkowata skóra, lekko zaczerwienione gardło, niewielki katar, wzdęty brzuch, wodniaki jąder oraz niewielka ilość zaschniętej wydzieliny ropnej w okolicy pępka.
Postępowanie
Na oddziale pediatrycznym niezwłocznie wykonano badania laboratoryjne, w których parametry stanu zapalnego, wykładniki funkcji wątroby i nerek, glikemia przygodna, jonogram, gazometria włośniczkowa oraz badanie ogólne moczu były w granicach normy. Wykonano badanie radiologiczne klatki piersiowej, w którym opisano cechy prawostronnego zapalenia płuc. W kale nie wykryto obecności rota-, noro- ani adenowirusów. Zabezpieczono posiew krwi oraz posiew moczu, a następnie włączono antybiotykoterapię empiryczną cefuroksymem, nawadnianie dożylne oraz paracetamol doraźnie.
W kolejnej dobie hospitalizacji uzyskano telefoniczną informację z Zakładu Bakteriologii o wzroście ziarniniaka G(+) w posiewie krwi. Wówczas rodzice dostarczyli dokumentację dziecka z Oddziału Neonatologicznego – status GBS matki był dodatni, a chłopiec urodzony z zielonych wód płodowych. Wykonano u dziecka kontrolne badania laboratoryjne – nastąpił gwałtowny wzrost wykładników stanu zapalnego: CRP 130,19 mg/l (norma < 5), prokalcytonina 84,42 ng/ml (norma < 0,5). Podjęto decyzję o wykonaniu nakłucia lędźwiowego, ale mimo kilkukrotnych prób nie uzyskano płynu mózgowo-rdzeniowego. Zmieniono leczenie na empiryczną, szerokospektralną antybiotykoterapię ampicyliną i cefotaksymem, uzyskując poprawę stanu klinicznego dziecka (ryc. 1).
Ryc. 1. Wartości wykładników stanu zapalnego w trakcie hospitalizacji
Poszerzono diagnostykę o USG (ultrasonografię) jamy brzusznej – prawidłowe oraz USG przezciemiączkowe – opisano cechy LSV (waskulopatii wzgórzowo-prążkowiowej) obustronnie, a także torbiel podwyściółkową. Z uwagi na powyższe, pobrano badania serologiczne w kierunku zakażenia Toxoplasma gondii oraz PCR w kierunku cytomegalii – uzyskano wyniki ujemne.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Madrid L, Seale AC, Kohli-Lynch M et al., Infant GBS Disease Investigator Group: Infant Group B Streptococcal Disease Incidence and Serotypes Worldwide: Systematic Review and Meta-analyses. Clin Infect Dis 2017; 65(suppl. 2): 160-172.
2. Verani JR, McGee L, Schrag SJ, Division of Bacterial Diseases, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Prevention of perinatal group B streptococcal disease – revised guidelines from CDC, 2010. MMWR Recomm Rep 2010; 59(RR-10): 1-36.
3. Hall J, Adams NH, Bartlett L et al.: Maternal Disease With Group B Streptococcus and Serotype Distribution Worldwide: Systematic Review and Meta-analyses. Clin Infect Dis 2017; 65(suppl. 2): 112-124.
4. Kotarski J, Heczko P, Lauterbach R et al.: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wykrywania nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS) u kobiet w ciąży i zapobiegania zakażeniom u noworodków. Ginekol Pol 2008; 79: 221-223.
5. Kociszewska-Najman B, Oslislo A, Szymusik I et al.: Śródporodowa profilaktyka zakażeń paciorkowcami grupy B – doświadczenia własne. Ginekol Pol 2010; 81: 913-917.
6. Katz V, Bowes WA Jr: Perinatal group B streptococcal infections across intact amniotic membranes. J Reprod Med 1988; 33: 445-449.
7. Borchardt SM, DeBusscher JH, Tallman PA et al.: Frequency of antimicrobial resistance among invasive and colonizing group B streptococcal isolates. BMC Infect Dis 2006; 6: 57.
8. Goirand M, Berthaudb R, Al Ikhtiara I et al.: Orchi-èpididymite nèonatale: une affection rare rèvèlatrice d’un sepsis secondaire à streptocoque du groupe B Epididymo-orchitis in a newborn: Rare illness revealing late-onset Streptococcus agalactiae meningitis. Archives de Pèdiatrie 2014; 21(2): 219-222.
9. Galejs LE: Diagnosis and treatment of the acute scrotum. Am Fam Physician 1999; 59: 817-824.
10. Erikci VS, Hoşgör M, Aksoy N et al.: Treatment of acute scrotum in children: 5 years’ experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2013; 19(4): 333-336.
otrzymano: 2022-02-10
zaakceptowano do druku: 2022-02-28

Adres do korespondencji:
*Patrycja Kosowska
Oddział Pediatryczny, Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin
tel.: 22 763-31-34
pat.kosowska@gmail.com

Nowa Pediatria 1/2022
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria