Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2023, s. 25-29 | DOI: 10.25121/NM.2023.30.1.25
Jacek Bierca1, *Małgorzata Kołodziejczak1, 2
Niewydolność wielonarządowa jako powikłanie wysokiego ropnia odbytu ? opis przypadku
Multiple organ failure as a complication of high perianal abscess ? a case report
1Department of General Surgery, County Hospital in Ostrów Mazowiecka
2Warsaw Proctology Centre St. Elizabeth’s Hospital in Warsaw
Streszczenie
W artykule przedstawiono przypadek pacjenta, u którego późno rozpoznany wysoki ropień odbytu stał się przyczyną ciężkich powikłań septycznych i w konsekwencji niewydolności wielonarządowej. W przypadku ropni wysokich, naddźwigaczowych, rozpoznanie często jest opóźnione. Ropień na zewnątrz jest niewidoczny, a objawy niespecyficzne: stany gorączkowe, uczucie parcia na odbytnicę, zatrzymanie moczu i z reguły ciężki stan chorego. Również w przypadku opisanego pacjenta powodem przyjęcia do szpitala nie był ropień odbytu, a objawy wstrząsu septycznego i ostra niewydolność nerek, co spowodowało, że pacjent został przyjęty na Oddział Chorób Wewnętrznych. W takich przypadkach niezbędne do postawienia prawidłowego rozpoznania jest wykonanie badań obrazowych (rezonansu magnetycznego miednicy lub tomografii komputerowej). Późne rozpoznanie i opóźnione otwarcie ropnia mogą być przyczyną ciężkich powikłań septycznych: wstrząsu septycznego, niewydolności wielonarządowej, a także zespołu Fourniera.
Wnioski: 1. Pacjent z podejrzeniem wysokiego ropnia odbytu wymaga pilnej diagnostyki obrazowej i szybkiego zdrenowania ropnia. 2. W przypadku wątpliwości diagnostycznych i braku możliwości wykonania badań obrazowych należy pacjenta zakwalifikować do badania w znieczuleniu i ewentualnego jednoczasowego otwarcia ropnia. 3. Pacjent z wysokim ropniem i objawami uogólnionego zakażenia wymaga leczenia interdyscyplinarnego: chirurgicznego, internistycznego i intensywnej terapii prowadzonej najczęściej na OIOM-ie.
Summary
The paper presents a case of a patient who developed severe septic complications and, consequently, multi-organ failure, as a result of late-diagnosed high perianal abscess. The diagnosis of high, supralevator abscesses is often delayed. They are not visible from the outside, and the symptoms are non-specific and include fever, rectal pressure, urinary retention, and usually a severe condition of the patient. Also in the case of the described patient, it was not a perianal abscess that led to hospital admission, but the symptoms of septic shock and acute renal failure, as a result of which he was admitted to the Department of Internal Medicine. In such cases, it is necessary to perform imaging tests (pelvic magnetic resonance imaging or computed tomography) to reach accurate diagnosis. Delay in diagnosis and abscess incision may result in severe septic complications, such as septic shock, multiple organ failure, and Fournier’s gangrene.
Conclusions: 1. Urgent diagnostic imaging and prompt drainage are needed in a patient with a suspected high perianal abscess. 2. In the case of diagnostic doubts and unavailable imaging tools, the patient should be qualified for examination under anaesthesia with simultaneous abscess incision if possible. 3. An interdisciplinary approach involving surgery, internal medicine and intensive care, most often in an intensive care setting, is needed in a patient with a high perianal abscess and symptoms of generalised infection.Wstęp
Ropień odbytu postrzegany jest przez chirurgów jako choroba prosta do rozpoznania i leczenia. Rzeczywiście, ma to miejsce u większości pacjentów z ropniami, szczególnie tzw. niskimi: podskórnymi, międzyzwieraczowymi niskimi i kulszowo-odbytniczymi, których rozpoznanie jest proste, opiera się na badaniu klinicznym i nie wymaga wykonania diagnostycznych badań dodatkowych. W przypadku ropni wysokich, naddźwigaczowych, rozpoznanie często jest opóźnione, gdyż nie ma miejscowego bólu, ropień na zewnątrz jest niewidoczny, a objawy niespecyficzne: stany gorączkowe, uczucie parcia na odbytnicę, często zatrzymanie moczu i z reguły ciężki stan chorego. Przyczyną powstania ropni naddźwigaczowych może być infekcja wstępująca od ropnia międzyzwieraczowego lub od ropnia kulszowo-odbytniczego, lub infekcja zstępująca od choroby zapalnej toczącej się w miednicy (np. zapalenie uchyłków, wyrostka robaczkowego lub choroba Leśniowskiego-Crohna) (1). Niezbędne do postawienia prawidłowego rozpoznania jest wykonanie badań obrazowych (rezonansu magnetycznego miednicy lub tomografii komputerowej). Ultrasonografia transrektalna jest w tych przypadkach mniej przydatna, gdyż zmiany zapalne położone są wysoko. Późne rozpoznanie i opóźnione otwarcie ropnia mogą być przyczyną ciężkich powikłań septycznych: wstrząsu septycznego, niewydolności wielonarządowej, a także zespołu Fourniera.
Poniżej przedstawiono przypadek pacjenta z wysokim ropniem naddźwigaczowym, u którego pierwszym rozpoznaniem klinicznym była ostra niewydolność nerek i mocznica.
Opis przypadku
Chory A.D., lat 51, 19 października 2022 roku został przywieziony przez Zespół Ratownictwa Medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej z rozpoznaniem: wodobrzusze. Od kilku dni stopniowo powiększający się obwód brzucha, ból w podbrzuszu, utrata masy ciała, stany gorączkowe, dolegliwości dyzuryczne. Przedmiotowo: brzuch nieco wzdęty, tkliwy w podbrzuszu po obu stronach, bez objawów otrzewnowych oraz oporów patologicznych. W wykonanych badaniach laboratoryjnych zwracały uwagę podwyższone parametry zapalne: leukocytoza – 17,6 tys./μl, CRP – 182,4 mg/L oraz wysoki poziom mocznika – 226,0 mg/dL i kreatyniny – 5,98 mg/dL, zmiany zapalne w ogólnym badaniu moczu. Wykonano TK brzucha (ryc. 1) bez kontrastu, stwierdzono miękkotkankową masę obejmującą mesorectum o wymiarach; 18 x 9 x 8 cm (ropień?, naciek npl?), obustronnie cechy zapalenia nerek z zastojem moczu. W związku z powyższym chory został skierowany do Oddziału Chorób Wewnętrznych z rozpoznaniem niewydolności nerek.
Ryc. 1. Obraz ropnia w TK

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Kołodziejczak M: Ropnie odbytu. [W:] Choroby proktologiczne. Diagnostyka i leczenie. Wyd. PZWL, Warszawa 2021: 128-134.
2. Aparício DJ, Leichsenring C, Sobrinho C et al.: Supralevator abscess: New treatment for an uncommon aetiology: Case report. Int J Surg Case Rep 2019; 59: 128-131.
3. Akkapulu N, Dere O, Zaim G et al.: A retrospective analysis of 93 cases with anorectal abscess in a rural state hospital. Ulusal Cer Derg 2015; 31: 5-8.
4. Tarasconi A, Perrone G, Davies J et al.: Anorectal emergencies: WSES-AAST guidelines. World J Emerg Surg 2021; 16: 48.
5. Sanyal S, Khan F, Ramachandra P: Successful Management of a Recurrent Supralevator Abscess: A Case Report. Case Rep Surg 2012; 2012: 871639.
otrzymano: 2023-01-23
zaakceptowano do druku: 2023-02-13

Adres do korespondencji:
*Małgorzata Kołodziejczak
Warszawski Ośrodek Proktologii Szpital św. Elżbiety w Warszawie
ul. Goszczyńskiego 1, 02-615 Warszawa
tel.: +48 603-387-787
drkolodziejczak@o2.pl

Nowa Medycyna 1/2023
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 1/2023: