Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 1/2023

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 1
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 2
Praca poglądowa
Review paper
Choroby przenoszone drogą płciową powodujące objawy proktologiczne. Część 2. Choroby o etiologii wirusowej
Sexually transmitted diseases causing anorectal symptoms. Part 2. Viral infections
Aneta Obcowska-Hamerska, Jarosław Basaj – s. 5-15
Sexually transmitted diseases causing anorectal symptoms. Part 2. Viral infections
Choroby przenoszone drogą płciową powodujące objawy proktologiczne. Część 2. Choroby o etiologii wirusowej
Aneta Obcowska-Hamerska, Jarosław Basaj – s. 5-15
Proponowany algorytm leczenia popromiennego zapalenia odbytnicy uwzględniający polskie realia
Jan Kochanowski University in Kielce, Branch in Piotrków Trybunalski,
Collegium Medicum, Piotrków Trybunalski
Radzisław Trzciński – s. 16-24
Proposed treatment algorithm for radiation proctitis considering the Polish realities
Proponowany algorytm leczenia popromiennego zapalenia odbytnicy uwzględniający polskie realia
Radzisław Trzciński – s. 16-24
Opis przypadku
Case report
Niewydolność wielonarządowa jako powikłanie wysokiego ropnia odbytu ? opis przypadku
Multiple organ failure as a complication of high perianal abscess ? a case report
Jacek Bierca, Małgorzata Kołodziejczak, – s. 25-29
Multiple organ failure as a complication of high perianal abscess – a case report
1Department of General Surgery, County Hospital in Ostrów Mazowiecka
2Warsaw Proctology Centre St. Elizabeth’s Hospital in Warsaw
Jacek Bierca, Małgorzata Kołodziejczak, – s. 25-29
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.