Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2023, s. 45-53 | DOI: 10.25121/NM.2023.30.2.45
Daria Marcinkowska1, *Sławomir Glinkowski1, 2
Pułapki leczenia zachowawczego i zabiegowego szczeliny odbytu
Pitfalls of conservative and surgical treatment for anal fissure
1Department of General and Oncological Surgery, Tomaszów Health Centre, Tomaszów Mazowiecki
2MEDICALL – Health Institute in Piotrków Trybunalski
Streszczenie
Szczelina odbytu jest jedną z najczęściej rozpoznawanych chorób proktologicznych. Ze względu na częstość występowania nawrotów wciąż poszukiwane są skuteczne metody leczenia. Pomimo istniejących wytycznych, w każdym przypadku leczenie powinno być indywidualnie dobrane do pacjenta na podstawie przeprowadzonej diagnostyki. Zwykle jako pierwszy etap leczenia wskazane jest leczenie zachowawcze, jednak nie powinno być ono zbyt długo kontynuowane w przypadku nieskuteczności. Istnieją również sytuacje, kiedy nie powinno być wdrażane. Spośród leczenia operacyjnego najczęściej wykonywana jest boczna wewnętrzna sfinkterotomia, często łączona z innymi metodami. Dość popularną w Polsce metodą jest podanie toksyny botulinowej do mięśnia zwieracza wewnętrznego, co obecnie bywa dyskutowane w piśmiennictwie. Pomimo stanowczego zakazu wykonywania dywulsji, jest to metoda obecnie dość powszechna w naszym kraju.
W artykule przedstawiono najnowsze wyniki leczenia szczeliny odbytu, zarówno metodami zachowawczymi, jak i zabiegowymi, jak również najczęstsze niepowodzenia. Omówiono także wstępne obserwacje na temat stosowania fizykoterapii dna miednicy, biofeedbacku oraz metod neuromodulujących, które mogą stanowić doskonałe uzupełnienie leczenia. Obecnie sfinkterotomia wewnętrzna lewoboczna wciąż pozostaje najskuteczniejszą metodą prowadzącą do długotrwałego wyleczenia.
Summary
Anal fissure is one of the most commonly diagnosed anorectal disorders. Due to the frequency of relapses, effective therapeutic approaches are still being sought. Despite the existing guidelines, the treatment should be always individually selected for a given patient based on the diagnosis. Conservative methods are usually indicated as first-line treatment, but should not be continued for too long in the event of failure. There are also situations when conservative treatment should not be implemented at all. As for surgical approaches, lateral internal anal sphincterotomy (LIAS) is the most common technique, often combined with other methods. Botulinum toxin injections in the internal anal sphincter, which are currently discussed in the literature, are relatively popular in Poland. Despite the strict ban on performing anal divulsion, this method is now relatively common in our country.
The paper presents the latest findings on anal fissure treatment using both conservative and surgical approaches, as well as the most common therapeutic failures. Preliminary observations on the use of pelvic floor physical therapy, biofeedback and neuromodulatory methods, which can be an excellent complement to treatment, are also discussed. Currently, left lateral internal anal sphincterotomy is still the most effective method ensuring long-term recovery.
Słowa kluczowe: toksyna botulinowa,
Key words: botulinum toxin,Wprowadzenie
Szczelina odbytu jest jedną z najczęściej występujących chorób proktologicznych. Dotyczy w znacznej części młodych pacjentów. Według piśmiennictwa nawet 80% pacjentów choruje przed osiągnięciem 35. roku życia (1). Częstość występowania jest podobna u obu płci, a szczelina poporodowa obecnie traktowana jest jako osobna jednostka chorobowa.
Odsetek nawrotów po leczeniu szacowany jest na 7-42% (2), co wciąż jest wartością niezadowalającą i skłania lekarzy do intensywnego poszukiwania skutecznych metod leczenia oraz modyfikacji już istniejących.
Wszystkie dostępne wytyczne oraz piśmiennictwo jako pierwszy etap leczenia szczeliny odbytu wskazują leczenie zachowawcze. Jest ono rekomendowane przede wszystkim w przypadku ostrej szczeliny odbytu, leczenia szczeliny u osób z obniżonym napięciem mięśni zwieraczy oraz w ciąży i po porodzie.
Do najczęściej stosowanych metod leczenia zachowawczego należą:
– nasiadówki (ciepła woda, rumianek, kora dębu),
– dieta bogatobłonnikowa, odpowiednie nawodnienie,
– leki zmiękczające masy kałowe,
– leki miejscowe:
• przeciwbólowe, znieczulające,
• przeciwzapalne,
• sterydowe,
• NO2,
• blokery kanałów wapniowych,
• toksyna botulinowa.
Toksyna botulinowa jest metodą leczenia z pogranicza leczenia zachowawczego oraz zabiegowego. Może stanowić osobną procedurę lub część leczenia operacyjnego, zwykle sfinkterotomii lub wycięcia zespołu przewlekłej szczeliny odbytu.
Odrębnymi metodami należącymi do leczenia zachowawczego jest metoda biofeedbacku oraz fizykoterapia dna miednicy (ang. pelvic floor physical therapy – PFPT), a także metody neuromodulujące.
W każdym przypadku, gdy decydujemy się na próbę leczenia zachowawczego przewlekłej szczeliny odbytu, powinniśmy dokładnie zbadać pacjenta oraz wykonać dodatkową diagnostykę celem wykluczenia innych patologii. Nawet w przypadku, gdy pacjent miał wykonaną kolonoskopię, diagnostyka ta powinna być poszerzona o rektoskopię, aby ocenić dokładnie kanał odbytu. Według piśmiennictwa wskazane jest również wykonanie manometrii celem oceny napięcia mięśni zwieraczy, jednak jest to badanie dość rzadko wykonywane ze względu na słabą dostępność.
Inne metody leczenia powinny być stosowane w przypadku szczeliny ze wzmożonym napięciem mięśni zwieraczy lub prawidłowym, a inne w przypadku obniżonego napięcia. Wskazane jest również wykonanie ultrasonograficznego badania przezodbytowego (TRUS), zwłaszcza w przypadkach pacjentów z nawrotową szczeliną, wcześniej operowanych, celem wykluczenia powstałych uprzednio uszkodzeń zwieraczy. Niestety, w naszych warunkach, diagnostyka ta nie jest powszechnie dostępna.
Do najczęściej stosowanych metod leczenia zabiegowego należą:
• boczna wewnętrzna sfinkterotomia (ang. lateral internal anal sphincterotomy – LIAS),
• wycięcie szczeliny + sfinkterotomia tylna,
• sfinkterotomia + podanie dozwieraczowe toksyny botulinowej,
• plastyka odbytu płatem anodermalnym.
Metody te, w zależności od stanu miejscowego, są modyfikowane oraz łączone.
Metodą niewskazaną, a wręcz zabronioną, pozostaje dywulsja. Uznaje się, że w trakcie procedury dochodzi do niekontrolowanego i nieodwracalnego rozerwania włókien mięśni zwieraczy. Mimo to, z naszych obserwacji wynika, że jest to metoda nadal dość powszechnie wykonywana przez lekarzy.
Według badań z 2022 roku (3) w aż 96% przypadków przewlekłej szczeliny odbytu leczenie zaczynane jest obecnie od zwiększenia spożycia błonnika, środków ułatwiających wypróżnienia oraz maści stosowanych miejscowo. W aż 90% pierwszym wyborem, jeśli chodzi o leczenie miejscowe, jest diltiazem. Tylko około 22% pacjentów w trakcie leczenia stosowało również fizykoterapię mięśni dna miednicy. Dużą popularnością cieszy się stosowanie toksyny botulinowej – 54%, która stosowana jest w znieczuleniu ogólnym, podpajęczym lub też sedacji dożylnej. Najczęściej wybieraną metodą operacyjną jest wycięcie szczeliny połączone z boczną wewnętrzną sfinkterotomią. Aż w 51% spośród badanych przypadków wycięcie szczeliny połączone było z zastosowaniem toksyny botulinowej.
Pułapki leczenia zachowawczego
Pomimo iż w większości przypadków leczenie zachowawcze powinno być pierwszym wyborem, zdarzają się sytuacje, w których takie leczenie nie powinno być kontynuowane lub nawet podejmowane. Do takich sytuacji należą przede wszystkim:
• podejrzenie raka w tkankach formujących przewlekłą szczelinę odbytu,
• powstanie ropnia lub przetoki podśluzowej,
• duża komponenta fałdu anodermalnego, przerośnięta brodawka wartownicza.
Oczywistym jest, iż w przypadku podejrzenia raka konieczne jest szerokie wycięcie patologii do badania histopatologicznego, a następnie dalsze leczenie w zależności od wyniku.
Obecność przerośniętego fałdu anodermalnego oraz dużej brodawki wartowniczej jako zespołu przewlekłej szczeliny odbytu może znacząco wpływać na jakość życia pacjenta i być przyczyną dużego dyskomfortu. W takich przypadkach wskazane jest wycięcie całości patologii.
W Polsce dużym zaufaniem oraz zainteresowaniem lekarzy, a także pacjentów cieszy się stosowanie toksyny botulinowej jako metody leczenia zachowawczego. Zabieg taki powoduje przejściowe porażenie mięśnia zwieracza wewnętrznego, co stwarza warunki do gojenia rany w kanale odbytu. Jednak, według najnowszych doniesień (4), stosowanie toksyny botulinowej nie wykazuje istotnych statystycznie różnic pod względem efektu, w porównaniu z gliceryną (glicerolem) stosowaną miejscowo. Zwykle przy stosowaniu gliceryny bierze się pod uwagę jej właściwości nawilżające/natłuszczające. Pomimo że stosując toksynę botulinową w leczeniu przewlekłej szczeliny odbytu, zależy nam na jej działaniu porażającym mięśnie, dla obu środków nie wykazano istotnych różnic w efektach leczenia. Ponadto w przytoczonym artykule zebrano 17 randomizowanych badań, w których porównano efektywność leków stosowanych miejscowo. Dla diltiazemu wykazano przewagę w porównaniu z gliceryną, podobnie jak dla nifedypiny w porównaniu z lidokainą. Dla toksyny botulinowej nie wykazano istotnych statystycznie różnic w porównaniu z gliceryną lub diazotanem izosorbidu. Biorąc pod uwagę możliwe skutki niepożądane stosowania miejscowo toksyny botulinowej i brak pewnych dowodów wykazujących jej przewagę nad innymi stosowanymi miejscowo środkami, autorzy rekomendują dalsze badania celem oceny wskazań do jej stosowania.
W innym artykule (5) na podstawie 37 badań porównano skuteczność pozostałych środków stosowanych miejscowo. W 17 z nich wykazano znaczącą przewagę w efektywności leczenia przy użyciu triazotanu gliceryny w porównaniu z placebo. Z kolei 11 badań wykazało niewielką różnicę w efektach leczenia przy użyciu triazotanu gliceryny oraz diltiazemu. Zaskoczeniem jest natomiast, że nie wykazano znaczących różnic w stosowaniu diltiazemu a placebo. Potwierdzono natomiast, że triazotan gliceryny znacząco częściej powoduje bóle głowy w porównaniu z placebo lub diltiazemem. Autorzy we wnioskach artykułu przedstawiają wątpliwość co do zasadności stosowania miejscowego blokerów kanałów wapniowych, pomimo ich szerokiego zastosowania w leczeniu.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Al-Ubaide AF, A-Rubaye SM, Al-Ani RM: Lateral Internal Anal Sphincterotomy of Chronic Anal Fissure: An Experience of 165 Cases. Cureus 2022; 14(10): e30530.
2. Reijn-Baggen D, Elzevier HW, Pelger RCM, Geurts IJM: Pelvic floor physical therapy in the treatment of chronic anal fissure (PAF-study): Study protocol for a randomized controlled trial. Contemp Clin Trials Commun 2021; 16(24): 100874.
3. Reijn-Baggen DAV, Dekker L, Elzevier HW et al.: Management of chronic anal fissure: results of a national survey among gastrointestinal surgeons in Netherlands. Int J Colorectal Dis 2022; 37(4): 973-978.
4. Sierra-Arango F, Hoz-Valle J, Espinosa JP et al.: Clinical outcomes of Medical management options for chronic anal fissures in a long term follow up: systematic review and meta-analysis. Dig Dis 2023.
5. Zin J, Hardy M-O, Unasa H et al.: A systematic review and meta-analysis of the efficacy of topical sphincterotomy treatments for anal fissure. Int J Colorectal Dis 2022; 37(1): 1-15.
6. Minguez M, Herreros B, Espi A et al.: Long-term follow-up (42 months) of chronic anal fissure after healing with botulinum toxin. Gastroenterology 2002; 123(1): 112-117.
7. Herreros B, Espi A, Rodriquez CM et al.: Botulinum Toxin Injection Plus Topical Diltiazem for Chronic Anal Fissure: A Randomized Double-Blind Clinical Trial and Long-term Outcome. Dis Colon Rectum 2021; 64(12): 1521-1530.
8. Garg P: High Recurrence Rate After Nonsurgical Treatment of Chronic Anal Fissure: Can It Be Prevented? Dis Colon Rectum 2022; 65(5): e339.
9. Espi A, Herreros B, Minquez M: Authors reply to comments high recurrence rate after non-surgical treatment of chronic anal fissure: can it be prevented? Dis Colon Rectum 2022; 65(5): e340.
10. Reijn-Baggen D, Elzevier HW, Putter H et al.: Pelvic floor physical therapy in patients with chronic anal fissure: a randomized controlled trial. Techniques in Coloproctology 2022; 26: 571-582.
11. Banazadeh A, Sohooli M, Shamsi T et al.: Effects of neuromodulation on treatment of recurrent anal fissure: A systematic review. Int J Surg 2022; 102.
12. Falt UA, Lindsten M, Strandberg S et al.: Percutaneous tibial nerve stimulation (PTNS): an alternative treatment option for chronic therapy resistant anal fissure. Tech Coloproctol 2019; 23(4): 361-365.
13. Nelson RL, Manuel D, Gumienny C et al.: A systematic review and meta-analysis of the treatment of anal fissure. Tech Coloproctol 2017; 21(8): 602-625.
14. Mustafa G, Hossain MS, Sheikh SH et al.: Clinical Outcome of 0,2% Glyceryl Trinitrate Topical Ointment Compared to Lateral Internal Sphincterotomy in the Treatment of Patient with Chronic Anal Fissure: A Randomized Control Trial. Mymensingh Med J 2022; 31(4): 1034-1039.
15. Muhteseb MSE, Alfaraa N, Rabbaaa Y et al.: Long-term fecal incontinence after lateral internal sphincterotomy for anal fissure. Pol Przegl Chir 2022; 94(4): 32-36.
16. Lida Y, Honda K, Lida R et al.: Modified open posterior internal sphincterotomy with sliding skin graft for chronic anal fissure and anal stenosis: Low recurrence rate and no serious faecal incontinence postoperative complication. J Visc Surg 2022; 159(4): 267-272.
otrzymano: 2023-05-08
zaakceptowano do druku: 2023-05-29

Adres do korespondencji:
*Sławomir Glinkowski
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Tomaszowskie Centrum Zdrowia
ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 608-177-914
drsg@wp.pl

Nowa Medycyna 2/2023
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna