Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2023, s. 54-58 | DOI: 10.25121/NM.2023.30.2.54
*Szymon Głowacki, Katarzyna Krasińska, Alesia Venhura
A patient with haemorrhoidal disease in the Emergency Department
Pacjent z chorobą hemoroidalną na ostrym dyżurze
Department of General Surgery, Independent Public Complex of Healthcare Facilities in Żuromin
Streszczenie
Choroba hemoroidalna jest częstą przyczyną wizyt pacjentów w szpitalu, również na ostrym dyżurze. Najważniejszym postępowaniem z pacjentem zgłaszającym się do izby przyjęć jest badanie przedmiotowe i podmiotowe. Pacjent zgłasza objawy typowe dla wielu chorób proktologicznych. Głównie są to: ból, krwawienie z odbytu oraz wypadnięty twardy guzek w odbycie. Według klasyfikacji Johna Golighera, zmodyfikowanej przez Leona Banova, wyróżniamy cztery stopnie choroby hemoroidalnej. Każdy ze stopni może wiązać się z krwawieniem. Stopień IV często wiąże się z zakrzepicą splotów hemoroidalnych. Jednocześnie znając złożoność objawów, w przypadku innych jednostek chorobowych w proktologii musimy wykluczyć je w trakcie badania proktologicznego. Pacjent proktologiczny wymaga wyjątkowej intymności oraz bardzo dokładnego, często wykonanego w znieczuleniu ogólnym badania proktologicznego. Najczęściej musimy wykluczyć szczeliny, ropnie, przetoki. Jednak spotykamy się również z nowotworami, nieswoistymi chorobami zapalnymi jelita oraz uszkodzeniami związanymi z ciałem obcym czy aktem płciowym. Objawy choroby hemoroidalnej, szczególnie w postaci krwawień z odbytu, mogą być wspólne dla innych jednostek chorobowych, m.in. nowotworów, stad też zdarzają się pomyłki diagnostyczne.
Summary
Haemorrhoidal disease is a common reason for hospital admissions, also in the Emergency Department (ED). Medical history and physical examination are the key elements in the management of a patient reporting to emergency departments. Patients usually report symptoms typical of many anorectal disorders, such as anal bleeding and a hard prolapsing anal lump. According to the classification proposed by John Goligher and later modified by Leon Banov, four grades of haemorrhoidal disease may be distinguished. Anal bleeding may occur in any grade. Grade IV is often associated with haemorrhoidal plexus thrombosis. At the same time, other anorectal conditions should be excluded on rectal examination considering the complexity of their symptoms. Fissures, abscesses, and fistulas are most often considered in the differential diagnosis. However, malignancy, inflammatory bowel diseases and injuries caused by a foreign body or sexual activity may be also found. Since the symptoms of haemorrhoidal disease, anal bleeding in particular, may overlap with other pathologies, including malignancies, diagnostic errors are likely to occur.
Słowa kluczowe: choroba hemoroidalna,Introduction
It is estimated that about 50% of people over 40 years of age develop haemorrhoidal disease (HD). Anal bleeding, pruritus, pain, haemorrhoid prolapse, haemorrhoidal plexus thrombosis and perianal thrombosis are the main symptoms.
The classification proposed by John Goligher and later modified by Leon Banov grades haemorrhoidal disease based on the anatomical position of a haemorrhoid in relation to the anal canal and considers the presence of haemorrhoidal bleeding. Since the symptoms of HD are relatively common, special vigilance of the examining doctor on duty is needed (1, 2).
Furthermore, the specificity of proctology requires not only excellent manual skills, but also the ability to establish temporary trust between the doctor and the patient so that the latter can freely talk about their intimate problem.
Haemorrhoidal bleeding
This is the most common symptom occurring in all grades of HD. Haemorrhoidal bleeding is described by patients as bright blood appearing on the toilet or toilet paper during bowel movement. Due to the anatomical structure and individual factors, such as anticoagulant therapy, relatively heavy haemorrhages may be observed. In some cases, they can lead to anaemia and, often, hypovolemia with syncope.
Rectal examination, which allows to plan the diagnostic and therapeutic scenario, is essential for reaching the correct diagnosis. Malignancies and inflammatory bowel diseases (ulcerative colitis, Crohn’s disease) should be primarily excluded. Minor bleeding with pain after bowel movement is also a frequent symptom of anal fissure.
Pain
Thrombosis of the haemorrhoidal plexus and local inflammation generating increased anal sphincter tone are the main causes of pain. It should be remembered that this symptom can also occur in other pathological perianal processes. First of all, anal fissure, rectal or anal foreign body, and a history of trauma need to be ruled out. In the case of severe pain, examination under general anaesthesia may be needed. The role of the anaesthesiologist should be emphasized at this point. Assistance provided by an anaesthesiologist allows for convenient rectal examination and ensures comfort for both the patient and the examining physician.
Haemorrhoidal prolapse
Increased or significantly reduced sphincter tone, poor quality of collagen, impaired structure of the haemorrhoidal plexus, pelvic pathologies or improper bowel movement practices lead to haemorrhoidal thrombosis and prolapse. This symptom should be differentiated to exclude diabetes mellitus, anal/rectal tumour and rectal prolapse.
Anal pruritus and burning
This symptom occurs in many diseases, not only anorectal ones. Although usually associated with haemorrhoidal disease, extensive diagnosis is needed to exclude other causative factors. Emergency treatment does not address the root cause. After excluding parasitic infestation, thyroid diseases, diabetes, dermatoses and poor hygiene in the differential diagnosis, diagnosis for discopathy should be performed. Anal innervation arises mainly from the S2-S4 cord level. Impaired innervation will cause a decrease in sphincter tone and microleakage, leading to perianal pruritus (3-5).
Advanced diagnosis

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Goligher JC (ed.): Surgery of the anus, rectum and colon. 5th ed. Bailliere T Tindall, London 1984.
2. Banov L, Knoepp LF, Erdman LH, Alia RT: Management of hemorrhoidal disease. JSC Med Assoc 1982; 25: 454-456.
3. Bielecki K, Kołodziejczak M: Nazewnictwo w proktologii. Podstawowe pojęcia i definicje. Standardy Medyczne w Praktyce, Warszawa 2012.
4. Kołodziejczak M: Ropnie i przetoki odbytu. Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa 2003.
5. Bielecki K, Dziki A: Proktologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
6. Kołodziejczak M, Ciesielski P: Atlas technik operacyjnych w proktologii. Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa 2019.
7. http://www.pkk.org.pl/.
8. Kolodziejczak M, Ciesielski P: Proctologic diseases demanding emergency surgical Intervention. Pol Przegl Chir 2013; 85(3): 145-151.
otrzymano: 2023-05-22
zaakceptowano do druku: 2023-06-01

Adres do korespondencji:
*Szymon Głowacki
Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital Powiatowy w Żurominie SPZZOZ Żuromin
ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin
szymon.glowacki@onet.pl

Nowa Medycyna 2/2023
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna