Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 4/2009, s. 82-84
Joel Spiroux
Mnożące się na Zachodzie patologie związane ze środowiskiem
Technik rolnictwa, który został lekarzem medycyny ogólnej w 1981 r., Joël Spiroux usiłuje uczulić ciało medyczne na istniejące związki między zdrowiem i środowiskiem. W 1998 roku został członkiem rady naukowej CRIIGEN – Comité de Recherche et d´Information Indépendant sur le Génie Génétique (Niezależny Komitet Badań i Informacji w Dziedzinie Inżynierii Genetycznej) i w 2000 r. założył pierwszą komisję zdrowie-środowisko wewnątrz Regionalnego Związku Lekarzy Niezależnych Regionu Haute-Normandie (URMLHN). Jedna z jego misji polega na informowaniu ciała medycznego na temat GMO i biotechnologii, jak też na temat związków między zdrowiem i środowiskiem. Między swoimi konsultacjami w Evreux (Francja), organizacją pierwszego krajowego kongresu na temat patologii środowiskowych w 2005 r. i organizacją europejskiego kongresu na ten temat (European Congress on Environmental Pathologies – ECEP), Joël Spiroux jest dziś jednym z najbardziej wyspecjalizowanych w dziedzinie zdrowia środowiskowego lekarzy medycyny ogólnej we Francji.
W obecnym kontekście uprzemysłowienia i rozwoju technologicznego powodujemy zmiany naszego środowiska naturalnego niespotykane na taką skalę nigdy wcześniej. Wyrzucamy tony środków chemicznych i nieistniejących dotąd cząsteczek, nie znając dokładnie ich wpływu na nasze zdrowie. Światowa produkcja substancji chemicznych wzrosła od miliona ton w 1930 r. do 400 milionów ton w roku 20041, podczas gdy wpływ na zdrowie ponad 60 procent tych środków nie jest znany, nie licząc skutków skrzyżowanych, kumulujących się i międzypokoleniowych. W związku z tym, w czerwcu 2007 r. został wprowadzony w życie europejski program REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals).
Powstanie nowego pojęcia: patologie środowiskowe
Podczas swoich konsultacji, lekarze w Europie stwierdzają dziś ogromny wzrost patologii związanych z alergiami, bezpłodnością, zachorowaniami na raka, nie licząc serii chorób „sierocych” (rzadkich). Patologie związane z alergiami – patologie dróg oddechowych, ostre zapalenie oskrzelików i astma – dotykają ponad 25 procent ludności i przewiduje się ich podwojenie w ciągu najbliższych 20 lat. We Francji ilość zachorowań na astmę wzrosła od 3 procent do 7 procent w ciągu 15 lat2. Spadek ilości plemników wyniósł w Europie 50 procent w ciągu 50 lat3, zarejestrowane wady rozwojowe noworodków wzrosły podwójnie w ciągu 20 lat4 w Paryżu i regionie paryskim, podczas gdy zachorowania na raka wzrosły we Francji o ponad 50 procent w ciągu 20 lat – rak stał się pierwszą przyczyną śmiertelności w 2008 r.5 W oparciu o te spostrzeżenia powstało nowe pojęcie: patologie środowiskowe, to znaczy patologie związane ze zmianami naszego środowiska naturalnego lub spowodowane przez te zmiany.
Mimo znacznych postępów związanych z rozwojem medycyny, wszystko to miało miejsce w XX wieku, jakbyśmy przeoczyli ogół czynników egzogenicznych, a więc pozwalających uniknąć zachorowań i śmierci. Od lat 60-tych nie poprzestaliśmy, z wielkim sukcesem, poprawiać naszego środowiska życia, naszego komfortu (izolacja termiczna, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), naszych środków transportu (zanieczyszczenie atmosferyczne), naszego rolnictwa (pestycydy, środki zaburzające gruczoły dokrewne), naszego sposobu odżywiania się (GMO, produkty "light", nadmierne odżywianie się, otyłość), naszych zabiegów leczniczych (choroby szpitalne, patologie jatrogenne), jak też środowiska społecznego (powodującego stres i depresję).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Medycyna Rodzinna 4/2009
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna