Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 4/2009

Spis treści / Contents

Jakość życia w stacjonarnej opiece długoterminowej
QUALITY OF LIFE IN A LONG – TERM STATIONARY CARE
Leszek Wdowiak, Dariusz Stanisławek, Aneta Stanisławek - s. 49-63
Żywność bezpieczna dla zdrowia jako narzędzie w walce z chorobami nowotworowymi
Safe food for health as tool in fight against neoplasmic diseases
Anna Grzegorczyk, Emilia Cielecka - s. 64-69
Świerzb – problemy diagnostyczne i terapeutyczne
Scabies – diagnostic and therapeutic problems
Anna Górkiewicz-Petkow, Olga Michałowska, Lew Petkow - s. 70-74
Bańki lekarskie – praktyczne zastosowanie
Medical cups – practical application
Magdalena Musioł, Andrzej Krupienicz - s. 75-77
Choroby wieku podeszłego. Problem nie tylko medyczny
Late-life diseases. Not only a medical problem
Joanna Rybka, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Józef Kędziora, Robert Kucharski - s. 78-81