Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2001

Spis treści / Contents

Zmierzch suksametonium?
End of suxamethonium?
Marcin Rawicz – s. 65-66
Działanie rokuronium w dawce 0,6 mg kg-1 i 0,8 mg kg-1 u dzieci znieczulonych N2O/O2 i fentanylem
Intubation conditions and time-course of rocuronium - induced neuromuscular block in children anaesthetised with nitrous oxide and fentanyl
Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka, Jerzy Wysocki - s. 67-72
Zastosowanie tlenku azotu w leczeniu dzieci z krytycznym nadciśnieniem płucnym po operacjach w krążeniu pozaustrojowym
Nitric oxide for the pulmonary hypertensive crisis after open-heart surgery
Piotr Knapik, Adam Grzybowski, Michał Wojtalik, Jacek Białkowski, Janusz Skalski, Paweł Nadziakiewicz, Wojciech Saucha, Beata Banaszak - s. 73-77
Podtlenek azotu w środowisku sal operacyjnych. Ocena sytuacji w szpitalu klinicznym nr 1 w Poznaniu
Nitrous oxide concentration in the operating theatre environment
Ireneusz Stachecki, Paweł Sobczyński, Roman Szulc - s. 79-82
Ocena stosowania ranitydyny i famotydyny w profilaktyce krwawień z przewodu pokarmowego u pacjentów oddziału intensywnej terapii
Ranitidine vs. famotidine for gastrointestinal bleeding prophylaxis in intensive care
Ryszard Palugniok, Maciej Grabowski, Włodzimierz Majewski - s. 83-86
Ocena anestezji z użyciem sewofluranu u chorych z dobrą funkcją lewej komory poddawanych operacjom serca w krążeniu pozaustrojowym
Sevoflurane for open-heart surgery in the left ventricle competent patients
Ewa Kucewicz, Bronisław Czech, Grzegorz Juszczyk, Jacek Wojarski, Paweł Kosierkiewicz, Wojciech Nierodziński, Wanda Zimnoch, Krzysztof Piekarewicz - s. 87-92
Śródoperacyjne uszkodzenie cewnika Swan-Ganza. Opis przypadku
Perioperative damage of a Swan-Ganz catheter. Case report
Ewa Kucewicz, Bronisław Czech, Grzegorz Juszczyk, Jacek Wojarski, Sławomir Czaban, Krzysztof Piekarewicz, Andrzej Siemiątkowski - s. 93-95
Anestetyki wziewne i aparat genetyczny człowieka*
Genetic risk of the exposure to the volatile anaesthetics
Roman Szulc, Krzysztof Szyfter - s. 97-99
Zastosowanie pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO) u noworodków
Extracorporeal membrane oxygenation in neonates
Ewa Urbańska, Adam Grzybowski, Roman Przybylski, Tomasz Szary, Grzegorz Włoczka, Janusz Skalski, Jacek Białkowski, Marian Zembala - s. 101-106
Anestezjologia w Wielkopolsce
opracowanie: Witold Jurczyk i Marek Sikorski