Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2002

Spis treści / Contents

Ocena bezpieczeństwa chorego w anestezji*
Safety of the patient during general anaesthesia
Stan Necek - s. 3-4
Odchylenia w badaniach tomografii komputerowej głowy u kobiet ciężarnych z towarzyszącymi objawami neurologicznymi w nadciśnieniu tętniczym indukowanym ciążą. Doniesienie wstępne
Computer tomography in the pregnancy induced hypertension women with neurological lesions
Grażyna Michalska-Krzanowska, Elżbieta Stasiak-Pikuła, Leon Drobnik - s. 5-8
Monitorowanie środków stosowanych w premedykacji i analgezji pooperacyjnej u pacjentów chirurgicznych - luksus czy potrzeba?
Serum concentration of drugs used in premedication and postoperative analgesia monitoring: luxury or urgent need?
Krzysztof Borowiak, Barbara Potocka, Renata Sajdak - s. 9-13
Cisatrakurium w dawce intubacyjnej 0,2 mg kg-1 m.c. u pacjentów z otyłością znacznego stopnia podawane na wagę należną
The dosage of cisatracurium (0.2 mg kg-1) for intubation in morbidly obese patients should be based on the ideal body weight
Andrzej Tokarz, Tomasz Gaszyński, Janusz Strzelczyk, Wojciech Gaszyński - s. 15-19
Ocena wpływu aprotyniny na wielkość drenażu po operacjach ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca u dzieci
Effects of aprotinin on postoperative blood loss in atrial septum defect surgery in children
Agnieszka Bątkiewicz-Samorodna, Marek Wites, Ewa Radziszewska, Szymon Pawlak, Beata Wites, Dariusz Pypłacz, Piotr Stanek - s. 21-23
Zastosowanie preparatu rekombinowanego czynnika VIIa w leczeniu krwotoku pooperacyjnego w oddziale intensywnej terapii. Opis przypadku
Recombinant activated factor VIIa for severe haemorrhage. Case report
Grażyna Michalska-Krzanowska, Renata Sajdak, Elżbieta Stasiak-Pikuła - s. 24-26
Ocena wyników leczenia w oddziałach intensywnej terapii na podstawie jakości życia pacjentów w kilka miesięcy po zakończeniu hospitalizacji - rozważania na podstawie przeglądu piśmiennictwa
Outcome of intensive care and quality of life at few months after hospitalization
Ewa Kucewicz, Bronisław Czech, Jacek Wojarski, Grzegorz Juszczyk, Sławomir Czaban, Andrzej Siemiątkowski - s. 27-30
Zasady bezpiecznego znieczulenia do zabiegów resekcji miąższu płuca
Practice of safe anaesthesia in lung surgery
Halina Traczewska, Janusz Andres, Tomasz Gil - s. 31-35
Losy doktora Ryszarda Rodzińskiego (1890-1938) i jego rodziny
The history of Dr. Ryszard Rodziński and his family
Krzysztof Duda, Agnieszka Kubisz - s. 37-40