Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2003

Spis treści / Contents

Diagnostyczne i prognostyczne znaczenie aktywności troponiny C u chorych po zabiegach rewaskularyzacji mięśnia sercowego wykonanych w krążeniu pozaustrojowym
Diagnostic and prognostic value of cardiac troponin C concentration in coronary artery bypass grafting
Grażyna Durek, Andrzej Kübler, Waldemar Goździk, Wojciech Kustrzycki, Zdzisław Falkiewicz, Joanna Milczarska - s. 75-82
Ocena wybranych parametrów mechaniki oddychania podczas prowadzenia wentylacji jednego płuca
Respiratory mechanics during one-lung ventilation
Hanna Kucia, Hanna Misiołek, Piotr Knapik, Jacek Karpe - s. 83-87
Porównanie efektu hemodynamicznego remifentanylu i fentanylu u chorych poddawanych różnego rodzaju operacjom z zakresu chirurgii onkologicznej
Haemodynamic effects of fentanyl and remifentanil during anaesthesia for oncology surgery
Ewa Wojcieszek, Elżbieta Wojarska-Tręda, Zofia Kołosza, Wanda Woźniakowska, Małgorzata Felcenloben, Maria Laskowska, Elżbieta Basek - s. 88-95
Wpływ zastosowania maski krtaniowej i intubacji dotchawiczej na ciśnienie wewnątrzgałkowe i krążenie systemowe podczas indukcji tiopentalem i propofolem u chorych poddanych zabiegom okulistycznym
The effects of the laryngeal mask airway and endotracheal intubation on circulation and intraocular pressure during propofol or thiopentone induction of general anaesthesia - a comparison
Danuta Skaja, Zbigniew Karwacki, Anna Szudzińska, Ewa Kaczmarek, Małgorzata Witkowska, Witold Kokot, Janina Suchorzewska - s. 96-100
Wieloośrodkowe prospektywne badania zakażeń i stosowanej antybiotykoterapii w wybranych oddziałach intensywnej terapii
Nosocomial infections and antimicrobial therapy in intensive care. A prospective multicenter study
Janina Suchorzewska, Jan Lammek, Jacek Kot, Antonina Buchowiecka, Jerzy Buczkowski, Ewa Karpel, Władysław Kościelniak, Barbara Miłkowska, Andrzej Motuk, Zbigniew Rybicki, Grzegorz Saładajczyk0, Barbara Skoczylas-Stoba, Roman Szulc, Laura Wołowicka, Małgorzata Złotorowicz - s. 101-106
Posocznica gronkowcowa skutecznie leczona linezolidem - opis przypadku
Linezolid for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection - case report
Witold Z. Tomkowski, Paweł Kuca, Janusz Burakowski, Joanna Wiśniewska, Monika Szturmowicz, Michał Florczyk, Adam Torbicki - s. 107-109
Krwotok położniczy - nowe możliwości leczenia?
Recombinant activated factor VII - a new treatment for obstetric haemorrhage?
Grażyna Michalska-Krzanowska, Elżbieta Stasiak-Pikuła, Renata Sajdak - s. 110-112
Ostre zatrucie amfetaminą
Acute amphetamine intoxication
Grażyna Michalska-Krzanowska, Elżbieta Stasiak-Pikuła, Renata Sajdak, Piotr Waloszczyk, Krzysztof Borowiak, Mirosław Parafiniuk - s. 113-116
Przypadek fałszywego kanału intubacyjnego penetrującego do śródpiersia u 16-letniego chłopca po długotrwałej intubacji i tracheostomii
Mediastinal false passage in a sixteen-old boy as a complication of tracheostomy following long-term intubation
Jarosław Berent, Iwona Dąbrowska-Wójciak, Agnieszka P. Jurczyk, Andrzej Piotrowski, Stefan Szram - s. 117-121
Zastosowanie preparatu Xigris(tm) (drotrecogin alfa aktywowany) w leczeniu ciężkiej sepsy - opis przypadku
Xigris(tm) (drotrecogin alfa activated) in severe sepsis - case report
Józef Bojko, Tomasz Stanisławski - s. 122-125
Rozsiane krzepnięcie śródnaczyniowe w przebiegu posocznicy: patofizjologia, rozpoznawanie i leczenie
Sepsis-induced disseminated intravascular coagulation: pathophysiology, diagnosis and management. A review
Jerzy Windyga - s. 126-131