Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2004

Spis treści / Contents

Anestezjologia na drodze europejskiej wspólnoty
Anaesthesiology on the road to the European Community
Zdzisław Rondio - s. 86-88
Regionalna anestezja w Polsce w 2002 roku
Regional anaesthesia in Poland - a national 2002 survey
Tomasz Siegel, Ewa Mayzner-Zawadzka - s. 89-96
Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego piersiowego na zmienność rytmu serca po pionizacji
Effects of thoracic epidural anaesthesia and orthostatic stress on heart rate variability
Magdalena Fijałkowska, Lesya Riznyk, Krzysztof Przesmycki - s. 97-102
Odległe następstwa tracheostomii przezkrtaniowej sposobem Fantoniego
Long-term outcome after Fantoni translaryngeal tracheostomy
Jerzy Paleczny, Piotr Knapik, Dariusz Maciejewski, Elżbieta Łoniewska-Paleczny - s. 103-109
Głęboka sedacja do radioterapii u dzieci
Deep sedation for radiotherapy in children
Ewa Wojcieszek, Elżbieta Wojarska-Tręda - s. 110-112
Anestetyki wziewne w atmosferze sal operacyjnych. Badania w dwóch makroregionach Polski
Operating room air pollution by waste anaesthetic agents and vapours. A survey of hospitals in two regions of Poland
Roman Szulc, Andrzej Nestorowicz, Paweł Sobczyński, Anna Fijałkowska, Ireneusz Stachecki - s. 113-118
Torakotomia w znieczuleniu zewnątrzoponowym u przytomnego chorego - opis przypadku
Thoracotomy under epidural analgesia in a conscious patient. Case report
Hanna Misiołek, Hanna Kucia, Magdalena Werszner, Piotr Knapik, Jacek Gawrychowski - s. 119-122
Postępowanie anestezjologiczne w ranie postrzałowej szyi. Opis przypadku
Anaesthetic management of a gunshot wound of the neck. Case report
Waldemar Machała - s. 123-126
Uszkodzenie krtani jako powikłanie intubacji dotchawiczej
Laryngeal trauma after an attempted emergency tracheal intubation
Jadwiga Biernacka, Sami Zaid, Marcin Szymański, Andrzej Nestorowicz - s. 127-130
Krwiak podtwardówkowy jako powikłanie połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego
Subdural haematoma as a complication after combined spinal-epidural anaesthesia
Mariusz Golachowski - s. 131-134
Metamizol - lek ciągle nowoczesny
Metamizol - a drug which is still modern
Leon Drobnik - s. 135-142
Jak znieczulić pacjentkę z siniczą wadą serca do cięcia cesarskiego?
Anaesthesia for caesarean section in a patient with cyanotic congenital heart disease
Wojciech Dąbrowski, Elżbieta Poniedziałek-Czajkowska, Andrzej Nestorowicz - s. 143-148
Granice intensywnej terapii - mój punkt widzenia po latach
Limits of intensive care - my personal point of view after many years in practice
Roman Szulc - s. 149-151