Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2005

Spis treści / Contents

Śródoperacyjna ocena funkcji lewej komory serca na podstawie frakcji wyrzutowej (EF) i frakcji zmiany pola (FAC) wyliczanych echograficznie u pacjentów poddanych operacji rewaskularyzacji tętnic wieńcowych
Ejection fraction versus fraction area change in patients undergoing coronary artery bypass grafting surgery
Ewa Kucewicz, Bronisław Czech, Jacek Krajewski, Jolanta Szemplińska, Sławomir Czaban - s. 6-11
Porównanie zastosowania piersiowej blokady przykręgowej i znieczulenia ogólnego w chirurgii gruczołu piersiowego
Thoracic paravertebral block versus general anaesthesia in breast surgery
Jerzy Paleczny, Elżbieta Łoniewska-Paleczny, Maciej Pysz, Grzegorz Hura - s. 12-16
Dializa albuminowa w systemie MARS - doświadczenia własne
Albumin dialysis using the molecular adsorbent recycling system MARS
Dariusz Węgrzyn, Agnieszka Kutwin-Chojnacka, Piotr Peszyński, Wioletta Węgrzyn - s. 17-20
Zastosowanie systemu "AnaConDa" do analgosedacji sewofluranem chorych po operacjach kardiochirurgicznych
The use of the Anaesthetic Conserving Device "AnaConDa" for sevoflurane sedation after cardiac surgery
Jakub Śmiechowicz, Jarosław Terpiński, Andrzej Kübler - s. 22-27
Jatrogenna perforacja tchawicy leczona zachowawczo - opis przypadku
Iatrogenic rupture of the trachea in a 9-year-old boy. Case report
Grażyna Szirer, Janusz Bursa, Jacek Karpe, Wojciech Skrzypiec - s. 28-31
Problemy techniczne podczas przezkrtaniowej tracheotomii przezskórnej - opis przypadku
Technical problems during a Fantoni translaryngeal tracheostomy. Case report
Dariusz Maciejewski, Maciej Sawczuk, Rafał Kraus - s. 32-35
Zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego w warunkach górskich
Automatic external defibrillators for resuscitation during mountain rescue operations
Sylweriusz Kosiński, Zdzisław Trella, Dariusz Kałuża - s. 36-38
Skuteczna resusctytacja i powrót chorego do aktywności życiowej po zatrzymaniu krążenia w przebiegu nierozpoznanej porfirii - opis przypadku
Resuscitation and successful treatment of a patient with unrecognised acute intermittent porphyria. Case report
Agnieszka Pikulska, Marcin Błach, Ewa Marzec-Lewenstein, Stanisław Kępiński, Arystarch Makowski, Danuta Nocoń, Anita Gregor, Józef Kładny, Romuald Bohatyrewicz - s. 39-42
Problemy terapii pacjentów z zespołem zmiażdżenia (rabdomioliza) - opis przypadku
The crush syndrome. Case report
Waldemar Machała, Katarzyna Śmiechowicz, Leszek Markuszewski, Wojciech Gaszyński - s. 43-47
Krwotok śródczaszkowy jako powikłanie ciężkiej sepsy leczonej aktywowanym białkiem C
Intracranial haemorrhage complicating severe sepsis treated with the drotrecogin alfa (activated)
Grażyna Michalska-Krzanowska, Elżbieta Stasiak-Pikuła - s. 48-52
Fizjologia i patofizjologia zastawki żyły szyjnej wewnętrznej w warunkach krążenia pozaustrojowego
Physiology and pathophysiology of the internal jugular valve during extracorporeal circulation
Wojciech Dąbrowski, Andrzej Nestorowicz - s. 53-56
Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe a blokady centralne
Stanowisko Zespołu Roboczego Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Prophylaxis and treatment of thrombosis in connection with neuraxial blocks
Ryszard Gajdosz, Anna Przeklasa-Muszyńska, Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek - s. 57-62