Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 4/2006

Spis treści / Contents

Porównanie wpływu enoksaparyny i nadroparyny stosowanych w przedoperacyjnej profilaktyce przeciwzakrzepowej na czynność bariery krew-płyn mózgowo-rdzeniowy u kobiet
The effects of enoxaparin and nadroparin on the blood-cerebrospinal fluid barrier function in women. A comparative study
Krzysztof Mikulski, Cezary Pakulski - s. 202-206
Zmiany natężenia apoptozy limfocytów u chorych poddanych zabiegom pomostowania naczyń wieńcowych
Lymphocyte apoptosis during coronary artery bypass graft surgery
Wojciech Dąbrowski, Andrzej Nestorowicz, Anna Korycińska, Jacek Roliński - s. 207-211
Próba optymalizacji leczenia niskiego ciśnienia tętniczego krwi w czasie krążenia pozaustrojowego u chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych
Maintenance of optimal arterial pressure during extracorporeal circulation in patients undergoing coronary artery bypass grafting
Ewa Kucewicz, Jolanta Szemplińska, Mirosław Dubowski, Jolanta Cylwik, Jacek Wojarski, Adam Sewastianowicz, Tomasz Gąsiorek - s. 212-216
Ocena skuteczności blokady okołogałkowej ropiwakainą oraz mieszaninami lidokainy z bupiwakainą lub ropiwakainą w chirurgii zaćmy
Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śl.AM w Katowicach
kierownik: prof. dr hab. n. med. P. Jałowiecki
Jerzy Jaworski, Przemysław Jałowiecki, Radosław Marciniak, Robert Rudner, Magdalena Wartak - s. 217-221
Wpływ zakresu informacji anestezjologicznej na poziom lęku u chorych przed operacją
The effect of anaesthetic information on the level of preoperative anxiety
Krystyna Basińska, Marta Michowska, Bogusław Borys, Agnieszka Bukowska, Paweł Dutka, Maria Wujtewicz - s. 222-225
Analgosedacja chorych w oddziałach intensywnej terapii na Śląsku
Analgosedation in Silesian intensive therapy units
Anna Skorupa, Ewa Musioł, Ewa Karpel, Beata Pawlica, Konstancja Grzybowska - s. 226-231
Zatrzymanie krążenia w wyniku reakcji anafilaktycznej po profilaktycznym podaniu amoksycyliny z kwasem klawulanowym przed indukcją znieczulenia ogólnego - opis przypadku
Cardiac arrest resulting from the anaphylactic reaction following amoxicillin-clavulanic acid administration before induction of anaesthesia. Case report
Grażyna Michalska-Krzanowska, Michał Kurek, Radosław Ratajski - s. 232-235
Uszkodzenie tchawicy w czasie intubacji wykonywanej w warunkach pozaszpitalnych - opis dwóch przypadków
Tracheal laceration during emergency intubation in pre-hospital settings. Case reports
Waldemar Machała, Katarzyna Śmiechowicz, Tomasz Gaszyński, Maciej Morawski, Wojciech Gaszyński - s. 236-239
Monitorowanie BIS w zabezpieczeniu przed niezamierzonym powrotem świadomości w czasie znieczulenia ogólnego - opis przypadku
Bispectral index monitoring to prevent awareness during anaesthesia. Case report
Izabela Duda, Konstancja Grzybowska, Ewa Karpel, Mariusz Czechowski, Bohdan Seifert, Małgorzata Wąs - s. 240-242
Zgoda świadoma w praktyce anestezjologicznej
Informed consent in anaesthesiological practice
Janina Suchorzewska, Krystyna Basińska - s. 243-246
Leczenie schyłkowej postaci przewlekłej niewydolności układu oddechowego transplantacją płuc - postępowanie śródoperacyjne
Lung transplantation in end-stage chronic respiratory failure
Ewa Kucewicz, Jacek Wojarski, Jacek Puzio, Wojciech Saucha, Halina Łatasiewicz, Maciej Oliwa, Piotr Knapik - s. 247-251
Polski egzamin pisemny z anestezjologii i intensywnej terapii egzaminem europejskim
The Polish written exam in anaesthesiology and intensive therapy as an european exam
Leon Drobnik - s. 252-253