Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Farmakoekonomika 1/2004

Spis treści / Contents

Praktyczne badania kliniczne
Practical clinical trials
Izabela E. Sakowska, Sylwia I. Szafraniec
Reguły decyzyjne w ocenie ekonomicznej programów zdrowotnych
Decision rules of economic evaluation of healthcare programmes
Ewa Orlewska