Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 3/2001

Spis treści / Contents

Ostre niedokrwienie kończyn w przebiegu zatoru lub zakrzepicy tętnic
Acute ischaemia of extermities during arterial embolism or thrombosis
Tomasz Teresiński, Marek Durakiewicz - s. 114-120
Urazy czaszkowo-mózgowe. Część I.
Cranio-cerebral injuries. Part I.
Robert Kaczmarczyk, Renata Kaczmarczyk - s. 121-125
Nadciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę
Hypertension in diabetics
Krystyna Knypl - s. 126-128
Rola zakażenia w patogenezie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
The role of infection in COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) Pathogenesis
Elżbieta Mazur - s. 129-133
Hipercholesterolemia rodzinna – czynnik ryzyka miażdżycy
Familial hypercholesterolemia
– the risk factors of atherosclerosis
Elżbieta Pac-Kożuchowska - s. 134-136
Homoiopatheia – czyli podobna wrażliwość
Homoiopatheia – that is similar sensitivity
Maciej Jarzębowski - s. 137-141
Wybrane czynniki zagrożenia zdrowia (Studium socjologiczne)
The selected factors of threats of health (A sociological study)
Teresa Bernadetta Kulik, Wiesława Szymczuk - s. 142-144
Receptory komórkowe i zasady komunikacji międzykomórkowej. Część III*. Receptory związane z białkami G (metabotropowe)
Cellular receptors and the base of intracellular communication. Part III. Receptors connected with G proteins (metabotropic)
Marek Modrzyński, Edward Zawisza, Bożena Tarchalska-Kryńska, Piotr Rapiejko - s. 145-147
Wczesna diagnostyka neuropatii cukrzycowej i prewencja amputacji kończyn dolnych, u chorych na cukrzycę, w warunkach praktyki lekarza POZ, ze szczególnym uwzględnieniem monofilamentu nylonowego (Semmes-Weinstein) 5.07/10
The early diagnosis of diabetic neuropathy and the prevention of lower extremity amputation in diabetics in the primary care setting. The value of Semmes-Weinstein nylon monofilament 5.07/10
Małgorzata Koziarska-Rościszewska - s. 148-154
Pielęgniarka środowiskowa szansą naprawy systemu podstawowej opieki geriatrycznej
Community nurse as a chance of repair of geriatric health care system
Halina Doroszkiewicz, Barbara Bień - s. 155-158
Prawa umierającego pacjenta w nowoczesnym modelu opieki
The rights of terminally ill patient in modern health care
Elżbieta Bąk - s. 159-160
Wielkie problemy geriatryczne: III. Zespoły otępienne*
The giants of geriatrics: III. Dementia
Zyta Beata Wojszel, Barbara Bień, Magdalena Przydatek - s. 162-168
Zasady diagnozy i terapii depresji dla lekarzy rodzinnych. Pytania i odpowiedzi. Część II*. Jak leczyć depresję?
Diagnostic and treatment guidelines of depression for general practotioners. Questions and answers. Part II. How is depression treated?
Andrzej Czernikiewicz - s. 169-172
Grzybica stóp
Tinea pedis
Jacek Szepietowski, Anna Franczuk - s. 173-176
Telemedycyna
Grzegorz Krasowski - s. 177-178