Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 6/2002

Spis treści / Contents

Jak rozpoznawać i leczyć dystonię neurowegetatywną?
How to diagnose and treat somatization disorder?
Andrzej Czernikiewicz - s. 3-6
Zakażenie Helicobacter pylori w praktyce lekarza rodzinnego – kogo leczyć?
Helicobacter pylori infection – who should be treated?
Janusz Ciok - s. 9-14