Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 1/2004

Spis treści / Contents

Co lekarz rodzinny powinien wiedzieć o anoreksji psychicznej?
What GPs should know on anorexia nervosa?
Andrzej Czernikiewicz - s. 3-6
Nadciśnienie tętnicze u osób w wieku podeszłym
Arteliar hypertension in the elderly
Zygmunt Chodorowski - s. 7-12
Rola tlenku azotu w przewodnictwie neuronalnym
The role of nitric oxide in neurotransmission
Sylwester Mordarski - s. 13-15
Diagnostyka choroby refluksowej przełyku
Diagnostic of gastro-esophageal reflux disease
Barbara Skrzydło-Radomańska - s. 18-21
Przewlekłe stosowanie NLPZ – zagrożenia, potencjalne powikłania
Long term using nsaid threat, potential adverse event
Małgorzata Wisłowska - s. 22-26
Podstawy diagnostyki różnicowej bólów brzucha
Basic principles of differential diagnosis of abdominal pain
Anetta Kurzeja-Mirosław, Maria Słomka, Krzysztof Celiński, Piotr Radwan, Agnieszka Mądro - s. 29-32
Przewlekłe czynnościowe bóle brzucha
Chronic functional abdominal pains
Piotr Radwan - s. 33-35
Rak jelita grubego – czy można zapobiegać, wcześnie rozpoznawać i skutecznie leczyć?
Colorectal cancer – how to prevent, early diagnose and successfully treat?
Agnieszka Mądro, Maria Słomka, Krzysztof Celiński, Anetta Kurzeja-Mirosław - s. 36-41
Co lekarz rodzinny powinien wiedzieć o bulimii psychicznej?
What GPs should know on bulimia nervosa?
Andrzej Czernikiewicz - s. 42-44