Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 2/2004

Spis treści / Contents

Choroba refluksowa przełyku u dzieci
Pediatric gastro-esophageal reflux disease
Danuta Celińska-Cedro - s. 46-49
Migrena – obecny stan wiedzy
The migraine – actual review
Tadeusz Mendel - s. 50-54
Problemy okresu menopauzy. Możliwości terapii
Menopause. Hormone replacement therapy
Barbara Grzechocińska - s. 55-60
Co to jest jaskra?
What is glaucoma?
Krystyna Czechowicz-Janicka - s. 61-67
Z praktyki lekarza rodzinnego
From family doctor practice
Andrzej Nowakowski - s. 70-71
Postępowanie w astmie oskrzelowej
Asthma managemenet
Monika Dudzisz-Śledź, Joanna Polanin, Ewa Kaczanowska, Janusz Milanowski - s. 72-77
Rola czynników środowiskowych w prewencji wtórnej chorób układu krążenia
The role of environmental factor in the secondary prevention, in case of cardiovascular illneses
Jarosław Kossak, Marian Jędrzejczak, Danuta Kossak, Tadeusz Dudek - s. 78-85
Genetyka odstępu QT
The long QT syndrome (LQTS)
Sanjeev Juneja, Leszek Gajda, Andrzej Krupienicz - s. 86-89
Zakażenia dróg moczowych – etiologia, charakterystyka kliniczna, pobieranie materiału do badań bakteriologicznych oraz interpretacja wyników
Urinary tract infections – Aetiology, clinical characteristics, principles of specimen collection and interpretation of the results
Elżbieta Mazur - s. 90-94
Zespół suchego oka jako jedna z przyczyn dolegliwości ocznych u kobiet
Dry-eye syndrome as one of the causes of women´s eye complaints
Marzena Mielczarek - s. 95-96