Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 5/2004

Spis treści / Contents

Patofizjologia choroby refluksowej przełyku
Pathophysiology of gastroesophageal reflux disease
Grzegorz Wallner, Witold Zgodziński - s. 198-200
Profilaktyka i leczenie grzybic
Prophylaxis and treatment of fungal infections
Grażyna Kądziela-Wypyska, Renata Miturska, Bartłomiej Wawrzycki, Grażyna Chodorowska - s. 201-204
Pokrzywka przewlekła – definicja, podział, diagnostyka, leczenie
Urticaria chronica-definition, classification, diagnostic, and treatment
Iwona Skwara, Grażyna Chodorowska, Dorota Krasowska - s. 205-211
Podstawowe składniki mleka kobiecego – najnowsze wiadomości
Elementary breast milk compounds – current informations
Beata Pawlus, Agnieszka Kordek, Beata Łoniewska - s. 213-216
Rola statyn w zapobieganiu i leczeniu chorób układu krążenia
The statins in the treatment and prevention of cardiac diseases
Izabela Sokoluk - s. 219-226
Rodzinna kardiomiopatia przerostowa
Natal Hyperthropic Cardiomyopathy
Magdalena Babińska, Aleksander Owczarek - s. 228-230
Powierzchowny rak pęcherza moczowego
Superficial bladder cancer
Marek Urban, Krzysztof Bar, Robert Klijer, Radosław Starownik - s. 231-234
Wytyczne postępowania w nietrzymaniu moczu u kobiet
Guidelines for diagnosis and treatment of women´s urinary incontinence
Renata Banach - s. 235-244