Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 6/2004

Spis treści / Contents

Aktualny stan wiedzy na temat hipotonii
Current knowledge about low blood pressure
Maciej Banach - s. 246-250
Aktualne wytyczne rozpoznawania i leczenia nadciśnienia tętniczego
Current guidelines for diagnosis and treatment of hypertension
Maciej Banach - s. 251-257
Dyspersja QT – pojęcie nieaktualne?
QT dispersion – out-of date concept?
Sanjeev Juneja, Leszek Gajda, Andrzej Krupienicz - s. 258-260
Diagnostyka astmy oskrzelowej w Praktyce Lekarza Rodzinnego
Diagnosis of bronchial asthma in family doctor´s practice
Dorota Starownik - s. 262-267
Czy i jak leczyć objawowo zakażenia dróg oddechowych
The pros and cons of symptomatic treatment of respiratory tract infections
Piotr Albrecht - s. 268-277
Mechanizmy lekooporności bakterii
Mechanisms of antimicrobial resistance
Elżbieta Mazur, Sebastian Klag - s. 278-281
Zwężenie cewki moczowej u mężczyzn
Urethral stricture in male patients
Radosław Starownik, Krzysztof Bar, Robert Klijer, Marek Urban - s. 284-290
Rozpoznawanie i leczenie ostrych zakażeń układu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego
Acute urinary tract infections in family doctor practice – diagnosis and management
Katarzyna Sikorska-Siudek - s. 291-296