Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 2/2006

Spis treści / Contents

Opieka nad pacjentem z gastrostomią odżywczą
Patient care in nutrition gastrostoma
Dariusz Bazaliński, Beata Barańska - s. 22-31
Opieka nad pacjentem ze stomią
Care for stomal patients
Małgorzata Kołodziejczak - s. 32-36
Niesterydowe leki przeciwzapalne w domowej apteczce
Non-steroidal anti-inflamatory drugs in a medicine chest
Artur Gadomski - s. 37-40
Owrzodzenia podudzi
Crural ulceriations
Monika Dudzisz-Śledź, Andrzej Śledź - s. 41-44
Czerniak – epidemiologia, etiopatogeneza i rokowanie
Malignant melanoma – epidemiology, etiopathogenesis and prognosis
Małgorzata Michalska-Jakubus, Tomasz Jakubus, Dorota Krasowska - s. 45-53