Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 2/2007

Spis treści / Contents

Inhibitory pompy protonowej w chorobie refluksowej przełyku
Proton pump inhibitors in the management of gastroesophageal reflux disease
Tomasz Wocial - s. 26-29
Profilaktyka przyjmowania środków psychoaktywnych przez młodzież w praktyce lekarza rodzinnego
Prophylaxis of taking psychoactive agents by adolescents in the practice of a family doctor
Lech Sobański, Małgorzata Sprzęczka-Niedolaz, Grzegorz Łebek, Marian Jędrzejczak - s. 30-33
Pamiętać o problemach chorego na cukrzycę
To remember about patient with problems of Diabetes Mellitus
Mirella Sulewska, Alicja Mikulska - s. 34-35
Znaczenie substancji uznanych za antyodżywcze w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
The role of compounds regarded as antinutrients in prevetion of non-communicable diseases
Edyta Kwiatkowska, Sa´eed Bawa - s. 36-40
Anatomia prawidłowa i ultrasonograficzna jajnika, w tym obraz zmian zachodzących w trakcie cyklu jajnikowego
Normal and sonographic anatomy of ovarium including menstrual cycle – related changes
Barbara Kozak-Pawulska, Iwona Sudoł-Szopińska, Wiesław Jakubowski - s. 43-49
Zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w raku pochwy
The diagnostic and therapeutic principles in vaginal cancer
Joanna Jońska-Gmyrek, Bogusław Lindner, Leszek Jarosław Gmyrek, Jagna Staniaszek, Ryszard Krynicki, Norbert Piotrkowicz, Mariusz Bidziński, Krzysztof Bujko - s. 50-53