Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 3/2007

Spis treści / Contents

Socjomedyczne determinanty kultury zdrowotnej pacjentów lekarza pierwszego kontaktu – próba pomiaru
Sociomedical determinants of health culture in patients of primary care physicans – attempt of measurement
Jacek Wijata, Marian Jędrzejczak - s. 58-61
Najczęstsze problemy osób w wieku podeszłym na podstawie analizy „zespołów geriatrycznych”
The most frequent problems of the elderly based on analysis of „geriatric syndromes”
Małgorzata Pabiś, Alicja Babik - s. 62-65
Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca u studentów I roku Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Warszawie
The risk factors of ischemic heart disease among the 1st year nursing students in Medical University of Warsaw
Mirella Sulewska, Jolanta Jach, Magdalena Musioł, Andrzej Krupienicz - s. 66-69
Czy chorzy na cukrzycę są bardziej ryzykownymi kierowcami niż inni ludzie?
Are diabetic patients hazardous drivers in comparison to other people?
Ewa Otto-Buczkowska, Dorota Różycka - s. 70-74
Adiuwanty – substancje stymulujące odpowiedź immunologiczną – część I
Adjuvants – substances stimulating immune response. Part I
Aleksandra Krause, Paulina Górska, Janusz Ślusarczyk - s. 75-79