Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 2/2008

Spis treści / Contents

Nowe nieznane funkcje witaminy D
NEW UNKNOWN FUNCTIONS OF VITAMIN D
Justyna Kosińska, Katarzyna Billing-Marczak, Marcin Krotkiewski - s. 34-47
Nowopoznana rola witaminy K w patogenezie chorób cywilizacyjnych
Newly discovered role of vitamin k in the pathogenesis of diseases of civilization
Justyna Kosińska, Katarzyna Billing-Marczak, Marcin Krotkiewski - s. 48-60