Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 4/2008

Spis treści / Contents

Diagnostyka molekularna hemofilii A
Molecular diagnostic of haemophilia A
Joanna Skulimowska, Jadwiga Sawecka - s. 82-87
Fototerapia jako alternatywna metoda leczenia nowotworów
Phototherapy – an alternative anticancer treatment
Julita Kulbacka, Jolanta Saczko, Agnieszka Chwiłkowska, Mateusz Ługowski, Teresa Banaś - s. 88-95
Patogeneza i diagnostyka różnicowa nudności i wymiotów u pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową
Pathogenesis and differential diagnostic of nausea and vomiting at patients with cancer disease
Magdalena Krzyżak-Jankowicz, Robert Jankowicz, Grzegorz Świątoniowski - s. 96-103
Nudności i wymioty u pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową – regulacja receptorowa a wybór optymalnej farmakoterapii
Nausea and vomiting At patients with cancer disease – from receptor regulation to optimal management
Magdalena Krzyżak-Jankowicz, Robert Jankowicz, Grzegorz Świątoniowski - s. 104-110