Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 1/2009

Spis treści / Contents

Czy każda kobieta w ciąży powinna mieć swobodny dostęp do badań prenatalnych? Prawne aspekty wykonywania badań prenatalnych w Polsce
Should every pregnant woman have a free access to prenatal examinatons? Legal aspects of conducting prenatal examinations in Poland
Konrad Wroński, Roman Bocian, Łukasz Dziki, Adam Depta, Jarosław Cywiński, Adam Dziki - s. 2-10
Niedożywienie białkowo-kaloryczne w zaawansowanych stadiach przewlekłych chorób wątroby
PROTEIN – ENERGY MALNUTRITION IN END-STAGE CHRONIC LIVER DISEASES
Barbara Rejman-Gruszka, Krzysztof Simon - s. 11-14
Techniki łączone oparte na spektrometrii mas we współczesnych badaniach klinicznych1)
Coupled techniques based on mass spectrometry in modern clinical research
Joanna Kałużna-Czaplińska, Wioletta Grys, Jacek Rynkowski - s. 15-21
Gorączka DENGA u 34-letniej kobiety po powrocie z Indii
Case of DENGA diseasis in a woman after arrival from India
Wiesława Błudzin, Ireneusz Bańburski, Gizela Wójcicka - s. 22-23