Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 1/2010

Spis treści / Contents

Markery laboratoryjne przewlekłej niewydolności nerek oznaczane w surowicy i w moczua)
Serum and urinary laboratory markers for chronic kidney disease
Barbara Lisowska-Myjak – s. 2-9
Przepukliny brzuszne – co lekarz rodzinny wiedzieć powinien
Ventral hernias – What should the family practitioner be aware of
Wojciech Szczęsny, Adrian Reśliński, Stanisław Dąbrowiecki, Jakub Szmytkowski – s. 10-13
Niedobór witaminy B12 jako czynnik rozwoju procesu otępiennego
Deficit of vitamin B12 as a factor affecting development of the dementive process
Marzena Zboch, Bernadetta Gwizdak-Siwkowska, Jarosław Serafin, Krzysztof Śmigórski, Paweł Tyfel, Jerzy Leszek – s. 14-19