Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 2/2010

Spis treści / Contents

Wiedza pacjentów na temat rakotwórczego wpływu zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV – human papillomavirus) w etiologii raka wargi
Patients knowledge about carcinogenic influence of human papillomavirus in etiology of lip carcinoma
Konrad Wroński, Roman Bocian, Adam Depta – s. 23-26
Czy lekarze rodzinni wykonują badanie palpacyjne piersi u swoich pacjentek?
Do family doctors palpate their female patients' breast?
Konrad Wroński, Roman Bocian, Adam Depta – s. 27-30
Gen p53jako hamulec molekularny przeciwdziałający powstawaniu nowotworów
The p53gen as molecular brake a counteragent of tumor formation
Paweł Kowalczyk – s. 31-38
Determinacja płci komórek germinalnych – molekularny mechanizm indukcji mejozy
Determination of germ cell sex – molecular mechanism of meiosis induction
Rafał Piotr Piprek – s. 39-45
Zakażenia chlamydialne jako interdyscyplinarny problem kliniczny. Rys historyczny, mikrobiologia, immunologia
Chlamydial infections – interdisciplinary clinical problem. History, microbiology, immunology
Maciej Osiński – s. 46-49
Klasyfikacja błędów medycznych
Agnieszka Fiutak – s. 50-55