Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 3/2019

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Porównanie skuteczności nawilżenia skóry po zastosowaniu kremów na bazie oleju z wiesiołka i na bazie oleju arganowego
Comparison of skin moisturizing efficacy of evening primrose oil cream vs. argan oil cream
Kaja Grygierczyk, Marta Palacz-Wróbel, Anna Krzeszewska-Zaręba – s. 115-122
Wypalenie zawodowe wśród pracowników bloków operacyjnych
Occupational burnout among staff of operating theatres
Piotr Jarzynkowski, Renata Piotrkowska, Janina Książek, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Agnieszka Grejczyk – s. 123-130
Zachowania zdrowotne wśród pacjentów z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych
Health behaviors among patients with chronic lower limb ischaemia
Renata Piotrkowska, Piotr Jarzynkowski, Janina Książek, Sylwia Terech-Skóra, Mariola Mitońska – s. 131-135
Prace poglądowe
Review papers
Burak – właściwości prozdrowotne i nie tylko
Beetroot – health-related properties and more
Zygmunt Zdrojewicz, Izabela Cendal, Mateusz Powązka – s. 136-141
Szpinak – zdrowa, nieco zapomniana roślina
Spinach – a healthy, slightly forgotten plant
Wojciech Malchrzak, Jakub Gurbierz, Karolina Bula, Szymon Hradzki, Zygmunt Zdrojewicz – s. 142-145
Krwawienia młodocianych i inne problemy związane z krwawieniami w ginekologii – z uwzględnieniem aspektów medycyny rodzinnej
Juvenile bleeding and other bleeding problems in gynecology – including the aspects of family medicinea
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Wojciech Trusz, Grzegorz Bręborowicz, Witold Kędzia, Małgorzata Mizgier – s. 146-149
Zapobieganie chorobom przenoszonym drogą płciową – aspekty seksuologii i medycyny rodzinnej
Prevention of sexually transmitted diseases – aspects of sexology and family medicine
Aleksandra Persona-Śliwińska, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Witold Kędzia – s. 150-153