Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 3/2020

Spis treści / Contents

Prace poglądowe
Review papers
Wybrane aspekty zdrowia seksualnego z uwzględnieniem medycyny rodzinnej i aspektów poradnictwa aptekarskiego także w kontekście okresu przekwitania
Selected aspects of sexual health, including family medicine and aspects of pharmacy counseling (antyaging too)
Katarzyna Plagens-Rotman, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Marek Bielecki, Małgorzata Mizgier, Witold Kędzia – s. 87-90
Wybrane zagadnienia związane z profilaktyką i leczeniem stanów zapalnych w ginekologii i praktyce lekarza rodzinnego
Selected issues related to the prevention and treatment of inflammatory conditions in gynecology and the practice of a family doctor
Katarzyna Plagens-Rotman, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier, Witold Kędzia – s. 91-95
Medyczne i humanistyczne zagadnienia związane z psychodermatologią w praktyce lekarza rodzinnego, ginekologa i seksuologa
Medical and humanistic issues related to psychodermatology in the practice of a family doctor, gynecologist and sexuologist
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Katarzyna Plagens-Rotman, Małgorzata Mizgier, Piotr Merks, Magdalena Czarnecka-Operacz, Witold Kędzia, Marek Bielecki – s. 96-98
Praca oryginalna
Original paper
Potencjalne niedodiagnozowanie współchorobowości somatycznej u pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia afektywne dwubiegunowe
Potential underdiagnosis of somatic comorbidity in patients with schizophrenia and with bipolar disorder
Michał Krzysztof Ring, Dominika Berent, Przemysław Bieńkowski – s. 99-108
Historia medycyny
History of medicine
Bolesław Wieniawa Długoszowski – lekarz, generał, wolnomularz
Boleslaw Wieniawa Dlugoszowski – doctor, general, freemason
Waldemar Gniadek – s. 109-113