Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 4/2020

Spis treści / Contents

Opis przypadku
Review papers
Neuroborelioza – opis przypadku klinicznego
Neuroborreliosis – case report
Karolina Janocha, Krzysztof Kulka, Katarzyna Węgrzynowicz, Magdalena Czerwik – s. 119-122
Prace poglądowe
Review papers
Wybrane zagadnienia związane z zaburzeniami statyki narządów płciowych w kontekście medycyny przeciwstarzeniowej i medycyny rodzinnej
Selected issues related to gender static disorders in the context of anti-age medicine and family medicine
Katarzyna Plagens-Rotman, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Emilia Warchoł, Małgorzata Mizgier, Zbigniew Friebe, Witold Kędzia, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Marek Bielecki, Piotr Merks- – s. 123-127
Kierunki niepożądanych działań leków przeciwdepresyjnych w obrębie skóry i jej przydatków
Directions of the side effects of antidepressants on the skin and its appendages
Anna Piotrowska, Magdalena Nastałek – s. 128-135
Zarys problemu nowotworów żeńskich narządów płciowych u dziewcząt i młodych kobiet – aspekty ginekologii wieku rozwojowego i medycyny rodzinnej
Outline of the problem of female genital cancer in girls and young women – aspects of gynecology in developmental age and family medicine
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Katarzyna Plagens-Rotman, Emilia Warchoł, Wojciech Trusz, Zbigniew Friebe, Witold Kędzia, Małgorzata Mizgier, Magdalena Pisarska-Krawczyk – s. 136-139