Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 1-2/2021

Spis treści / Contents

Prace poglądowe
Review papers
Nadmierny popęd płciowy
Hypersexuality
Marek Malewski, Agnieszka Szymczak-Biały, Aleksandra Persona-Śliwińska, Grażyna Jarząbek-Bielecka – s. 3-6
Seksuologia a medycyna rodzinna – wybrane zagadnienia
Sexology and family medicine – selected issues
Agnieszka Szymczak-Biały, Marek Malewski, Aleksandra Persona-Śliwińska, Grażyna Jarząbek-Bielecka – s. 7-11
Uczestnictwo pacjenta w badaniu klinicznym a opieka w POZ
Patient participation in a clinical trial and care in primary health care
Karolina Bagnowska, Marek Klimkiewicz – s. 12-14
Strach ma wielkie oczy – skuteczne metody leczenia lęku panicznego, czyli dlaczego warto zgłosić się po pomoc do specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego
Fear has big eyes – effective treatments for panic anxiety, and why you should seek help from mental health professionals
Ewa Dębicka, Katarzyna Sęk – s. 15-20