Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 3-4/2021

Spis treści / Contents

Prace poglądowe
Review papers
Tradycyjna Medycyna Chińska a COVID-19
Traditional Chinese medicine vs COVID-19
Piotr Drwal – s. 23-26
Wybrane zagadnienia związane z promocją zdrowia w okresie pandemii
Selected issues related to health promotion during a pandemic
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Dawid Luwański, Katarzyna Plagens-Rotman, Małgorzata Mizgier, Marek Bielecki, Antoni Jarząbek – s. 27-29
Refleksje o przemijaniu w praktyce lekarskiej, nie tylko w czasie pandemii, z odniesieniem do wybranych tekstów z literatury
Reflections on transition – in medical practice not only during a pandemic with reference to selected texts from the literature
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Dawid Luwański, Antoni Jarząbek, Marek Bielecki, Katarzyna Plagens-Rotman, Emilia Warchoł, Małgorzata Mizgier – s. 30-32
Zdrowie i zdrowie seksualne – rozważania także w kontekście medycyny rodzinnej
Health and sexual health – also considerations in the context of family medicine
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Antoni Jarząbek, Dawid Luwański – s. 33-35
Wielokierunkowe działanie oleju z wiesiołka na organizm
Multi-directional effect of primrose oil on organism
Kamila Duraj, Marta Palacz-Wróbel – s. 36-42