Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
New Medicine 2/2017

Spis treści / Contents

PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY/OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA
Original papers/Prace oryginalne
Hemorrhage risk factors assessment in pediatric patients undergoing adenoidectomy/adenotonsillotomy
Ocena czynników ryzyka krwawienia u dzieci po adenotomii/adenotonsillotomii
Anna Gorzelnik, Lidia Zawadzka-Głos, Agnieszka Segiet, Karolina Raczkowska-Łabuda – s. 39-48
Ocena czynników ryzyka krwawienia u dzieci po adenotomii/adenotonsillotomii
Hemorrhage risk factors assessment in pediatric patients undergoing adenoidectomy/adenotonsillotomy
Anna Gorzelnik, Lidia Zawadzka-Głos, Agnieszka Segiet, Karolina Raczkowska-Łabuda – s. 39-48
Adenoidectomy and adenotonsillotomy in children less than 2 years of age – a retrospective analysis
Adenotomia i adenotonsillotomia u dzieci poniżej 2. roku życia – analiza retrospektywna
Kinga Siewiorek, Olga Siewiorek, Piotr Kwast, , Lidia Zawadzka-Głos – s. 49-57
Adenotomia i adenotonsillotomia u dzieci poniżej 2. roku życia – analiza retrospektywna
Adenoidectomy and adenotonsillotomy in children less than 2 years of age – a retrospective analysis
Kinga Siewiorek, Olga Siewiorek, Piotr Kwast, , Lidia Zawadzka-Głos – s. 49-57
OTHER PAPERS/INNE PRACE
Original paper/Praca oryginalna
Changes in plantar pressure distribution after long-distance running
Ocena zmian rozkładu nacisku stóp pod wpływem biegu długodystansowego
Rohan Anna, Nyc Małgorzata, Rogóż Anna, Fugiel Jarosław – s. 58-68
Ocena zmian rozkładu nacisku stóp pod wpływem biegu długodystansowego
Changes in plantar pressure distribution after long-distance running
Rohan Anna, Nyc Małgorzata, Rogóż Anna, Fugiel Jarosław – s. 58-68