Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
New Medicine 1/2018

Spis treści / Contents

Original papers/Prace oryginalne
Diagnostic difficulties in children with iatrogenic vocal cord paralysis in the material of the Department of Pediatric Otolaryngology of the Medical University of Warsaw
Trudności diagnostyczne u dzieci z jatrogennym porażeniem fałdów głosowych w materiale Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 3-10
Trudności diagnostyczne u dzieci z jatrogennym porażeniem fałdów głosowych w materiale Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Diagnostic difficulties in children with iatrogenic vocal cord paralysis in the material of the Department of Pediatric Otolaryngology of the Medical University of Warsaw
Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 3-10
Assessment of efficacy of laryngotracheal reconstruction with autogenous rib cartilage graft
Ocena skuteczności zabiegów rekonstrukcyjnych krtani z użyciem wszczepu chrzęstnego
Lidia Zawadzka-Głos, Monika Jabłońska-Jesionowska – s. 11-16
Ocena skuteczności zabiegów rekonstrukcyjnych krtani z użyciem wszczepu chrzęstnego
Assessment of efficacy of laryngotracheal reconstruction with autogenous rib cartilage graft
Lidia Zawadzka-Głos, Monika Jabłońska-Jesionowska – s. 11-16
The efficacy of adenotomy and adenotonsillotomy in children under three years of age ? a retrospective analysis
Skuteczność zabiegów adenotomii i adenotonsillotomii u dzieci poniżej trzeciego roku życia w ocenie rodziców ? analiza retrospektywna
Piotr Kwast, Sasza Rychlica, Gabriela Gray, Kamil Mierzejewski, Lidia Zawadzka-Głos – s. 17-26
Skuteczność zabiegów adenotomii i adenotonsillotomii u dzieci poniżej trzeciego roku życia w ocenie rodziców ? analiza retrospektywna
The efficacy of adenotomy and adenotonsillotomy in children under three years of age ? a retrospective analysis
Piotr Kwast, Sasza Rychlica, Gabriela Gray, Kamil Mierzejewski, Lidia Zawadzka-Głos – s. 17-26