Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
New Medicine 3/2022

Spis treści / Contents

PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY/OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA
Case reports/Opisy przypadków
Residual nasal foreign body – a case report and review of literature
Zalegające ciało obce nosa – opis przypadku i przegląd literatury
Paula Piórkowska, Maria Wolniewicz, Lidia Zawadzka-Głos – s. 51-55
Congenital pediatric nasal dermoid on the lateral part of the nasal root ? a series of two cases
Wrodzona torbiel dermatoidalna nosa u dzieci na bocznej części nasady nosa ? seria dwóch przypadków
Bartosz Marcinkiewicz, Lidia Zawadzka-Głos – s. 56-59
Temporal bone fracture – case report
Złamanie piramidy kości skroniowej – opis przypadku
Gabriela Łocik, Maria Wolniewicz, Joanna Kośka, Lidia Zawadzka-Głos – s. 60-68