Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 10/1999 - Gastroenterologia i Żywienie I

Spis treści / Contents

Zaburzenia połykania w praktyce lekarskiej
Dysphagia in clinical practice
Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski
Rola żywienia w chorobie refluksowej żołądkowo-przełykowej
The role of nutrition in gastroesophageal reflux disease
Janusz Ciok
Rola diety w etiopatogenezie i leczeniu chorób żołądka
The role of nutrition in etiopathogenesis and treatment of gastric disease
Mirosław Jarosz
Choroby jelita cienkiego – znaczenie żywienia w etiopatogenezie i leczeniu
Ileum of jejunum diseases – the role of nutrition in etiopathogenesis and treatment
Anna Cybulska, Anita Nekanda-Trepka
Żywienie w patogenezie i leczeniu nieswoistych zapalnych chorób jelit
Nutrition in pathogenesis and treatment of inflammatory bowel disease
Janusz Ciok
Rola diety w leczeniu zespołu jelita drażliwego
Role of diet in IBS treatment
Krzysztof Wojciechowski
Rola żywienia w etiopatogenezie i leczeniu chorób trzustki
The role of nutrition in etiopathogenesis and treatment of pancreatic disease
Jan Dzieniszewski, Mirosław Jarosz
Znaczenie żywienia w etiopatogenezie i leczeniu kamicy żółciowej
The role of nutrition in etiopathogenesis and treatment of cholecistitis
Ewa Godziemba-Maliszewska
Przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu B i C
Chronic viral hepatitis type B & C
Jacek Juszczyk
Żywienie a choroby wątroby
Nutrition and diseases of the liver
Tadeusz Tacikowski
Alergia pokarmowa
Food allergy
Anna Bochenek
Ultrasonografia w gastroenterologii
Ultrasound in gastroenterology
Andrzej Rakoczy