Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 5/2000 - Urologia V

Spis treści / Contents

Całkowite zdwojenie układu rodnego i dolnych dróg moczowych u dziewczynek
Complete duplication of the reproductive organs and lower urinary tract in girls
Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Jakubiak, Czesław Szymkiewicz
Moczenie moczowodowe
Enuresis ureterica
Czesław Szymkiewicz
Rekonstrukcja sromu żeńskiego u dzieci z zaburzeniami różnicowania płci
Feminizing genitoplasty in children with ambiguous genitalia
Małgorzata Baka-Ostrowska
Zastosowanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce chorób miednicy kobiety
Magnetic resonance imaging in diagnostics of the female pelvis
Jerzy Walecki, Monika Bekiesińska-Figatowska, Alicja Ceran
Leczenie zakażeń układu moczowo-płciowego wywołanych przez Chlamydia trachomatis
The treatment of Chlamydia trachomatis genitourinary infections
Małgorzata Żak-Prelich, Elżbieta Królikowska, Grażyna Broniarczyk-Dyła
Objawy ze strony układu moczowo-płciowego w przebiegu zakażeń HIV i AIDS. Najważniejsze zasady profilaktyki poekspozycyjnej u pracowników służby zdrowia
Urologic problems in patients with acquired immunodeficiency syndrome. Basic of post exposition prophylaxis in health-workers
Piotr Chłosta, Jacek Gąsiorowski, Artur A. Antoniewicz, Cezary Szcześniak, Brygida Knysz
Zaburzenia seksualne u kobiet z problemami urologicznymi
Sexual disturbances in women with urological problems
Zbigniew Lew-Starowicz
Rozród człowieka. Malejąca rola kobiety w niepłodności małżeńskiej
Human reproduction. Decreasing of female factor in couples infertility
Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski, Jan Karol Wolski,
Wpływ porodu drogami natury na czynność dolnego odcinka dróg moczowych oraz unerwienie dna miednicy – przegląd obecnego stanu wiedzy
Impact of vaginal delivery on the function of the lower urinary tract and pelvic floor innervation – an overview of current knowledge
Maciej Jóźwik, Marcin Jóźwik
Radykalne, oszczędzające cewkę wycięcie pęcherza moczowego u kobiet z wytworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego
Urethra-sparing radical cystectomy and ileal neobladder in female patients
Zbigniew Wolski
Popromienne powikłania urologiczne u kobiet
Urological complications following radiotherapy in women
Tomasz Demkow
Zespół cewkowy – schorzenie samoistne czy objaw innych schorzeń?
Urethral syndrom – idiopathic disease or a symptom of different disorders?
Stanisław Wroński
Jatrogenne uszkodzenia dolnego odcinka moczowodów i pęcherza moczowego u kobiet po operacjach ginekologiczno-położniczych
Summary analysis of iatrogenic damages of the lower urinarytract system occurance after gynaecologic and obstetric operations
Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz, Przemysław Otlewski, Edward Pinkas
Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego. Etiologia, diagnostyka, leczenie
Interstitial cystitis. Etiology, diagnosis, treatment – a review
Stanisław Wroński
Leczenie nietrzymania moczu u kobiet – problem społeczny, ekonomiczny i leczniczy
Female urinary incontinence – social, economical and therapeutical problems
Janusz Zajda, Marek Połujański, Maciej Zbrzeźniak
Biofeedback jako metoda leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu i czynnościowych zaburzeń mikcji
Biofeedback as a method of treatment of effort urine incontinence and functional miction disorders
Danuta Gidian-Jopa
Zatrzymanie moczu u kobiet
Urine retention in women
Andrzej Zbigniew Buczyński
Przeszkoda czynnościowa w odpływie moczu
Functional obstacle of urine flow
Danuta Gidian-Jopa