Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 1/2001 - Astma Alergie Dermatozy

Spis treści / Contents

Zasady przewlekłego leczenia astmy oskrzelowej
Principles of long-term treatment in bronchial asthma
Jan Ku¶
Leki stosowane w farmakoterapii astmy oskrzelowej
Drugs used in pharmacological therapy of bronchial asthma
Andrzej Kazimierczak
Grzyby a choroby alergiczne
Fungi and allergic diseases
Edward Zawisza
Choroby atopowe u dzieci (wybrane aspekty)
Atopic diseases in children (review article)
Kamil Hozyasz
Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry u dzieci
Allergic contact dermatitis in children
Radosław ¦piewak
Grzybica paznokci
Onychomycosis
Jacek Szepietowski, Anna Franczuk